HVC-VGL

HVC DeNOx Lijn 1-3 Van Gas Los

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De afvalenergiecentrale van HVC in Alkmaar verwerkt niet te recyclen (rest)afval tot o.a. warmte en elektriciteit door middel van verbranding. Bij dit proces komen verscheidene stikstofhoudende stoffen vrij (ammoniak en NOx), waarvan de uitstoot door middel van een DeNOx installatie geminimaliseerd wordt. Dit gebeurt dankzij een selectieve katalytische reactie (SCR), waarbij een katalysator de ammoniak en NOx reduceert. Om deze reactie (efficiënt) plaats te laten vinden, moeten de rookgassen herverhit worden tot een bepaalde temperatuur. Momenteel worden hiervoor gasbranders gebruikt die jaarlijks bijna 4 miljoen m3 aardgas verbruiken. In het kader van 'Van Gas Los' wil HVC het gebruik van aardgas minimaliseren om zo haar milieu-impact en kosten te verlagen. Het project kent echter een te hoge terugverdientijd.

Doelstelling
HVC wil de branders vervangen door een stoom- en gaswarmtewisselaar, waarbij de rookgassen verwarmd worden door warmte uit de afvalenergiecentrale. Hiermee zal HVC het verbruik van bijna 4 miljoen m3 aardgas vermijden, om zo de emissie van CO2 te reduceren. Doordat de warmte bovendien direct wordt ingezet in plaats van elektriciteit mee te genereren is er een efficientiëwinst evenals een kleine toename in de R1-status van de AVI.

Korte omschrijving
De realisatie van dit project zal plaatsvinden tussen januari 2024 en september 2026. De werkzaamheden zullen verricht worden door een ervaren contractor na Europese aanbesteding. Voor de uitvoer van het project zijn de volgende werkpakketten opgesteld: 1. Technisch projectmanagement HVC jan 2024 – sep 2026 2. Aanbesteden HVC jan 2024 – jul 2024 3. Materiaalinkoop en constructie HVC, contractor jul 2024 – sep 2025 4. Ingebruikname en validatie HVC, contractor sep 2025 – sep 2026 HVC heeft ruime ervaring met de ontwikkeling en uitvoer van grote, complexe technische projecten en ziet dit project met vertrouwen tegemoet.

Resultaat
Bij een succesvolle ombouw van de installatie, zal HVC jaarlijks de emissie van 2.856 ton CO2 per jaar vermijden.