Hoogbouwgevels Sta-Op

Hoogbouwgevels Standaardiseren en Opschalen

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Een van de grootste uitdagingen die geadresseerd moet worden in de komende jaren is kosteneffectiviteit en grootschalige uitrol en soepele toepassing in de markt. Daarbij moet de focus niet liggen op het ontwikkelen van nieuwe zonnestroomproducten, maar op de integratie van die producten in de gebouwde omgeving. Dit vraagt om een integrale ontwikkeling en samenwerking tussen bouwers, installateurs, producenten van PV oplossingen, projectontwikkelaars, architecten en eindgebruikers in een veelal versnipperde keten. De opkomst van deze energie opwekkende bouwdelen zorgt echter voor veel moeilijkheden en kosten bij de traditionele bouwketen. Een flexibel, modulair gevelsysteem wordt op allerlei manier beperkt door 'maatvaste' zonnepanelen. Hierdoor blijft verduurzaming van renovatieprojecten achter en kan niet de versnelling kan worden gegeven die gewenst is.

Doelstelling
De stap van een projectmatige aanpak naar gestandaardiseerde processen kent een hoge mate van complexiteit door het grote aantal betrokken stakeholders (o.a. architect, aannemer, producenten, leveranciers, etc.). Deze stakeholders hebben elk hun eigen belang en eigen ontwikkelingen. De doelstelling is daarom als volgt: ?BIPV-gevelbouw is door dit project gereed gemaakt voor grootschalige toepassing in Nederland. Dit is gerealiseerd door BIPV-gevels te ?standaardiseren die aan de volgende eisen voldoen: - Geïntegreerd bouwelement met opwek van zonne-energie inclusief klassieke functies zoals isolatie, stijfheid, wind- en waterdichtheid; - Flexibiliteit in maat, vorm, kleur en textuur met minimale opbrengstverliezen; - Veiligheid, lange levensduur en circulariteit van de componenten. Om dit te bereiken zijn ?gestandaardiseerde en gedigitaliseerde processen ontwikkeld om de prijs van integrale zonnestroomsystemen te matchen met standaard zonnepanelen. Door deze ?procesmatige aanpak? gaat een ?versnelde uitrol? van ?BIPV-gevels in Nederland? gerealiseerd worden.

Korte omschrijving
In resultaat 1 worden de conceptontwerpen voor BIPV gevels opgeleverd. in resultaat 2 wordt de front-end van van de BIPV.world configurator ontwikkeld. in resultaat 3 wordt de back-end van de BIPV.world configurator ontwikkeld. In resultaat 4 worden software modules ontwikkeld voor het BIPV.world platform. In resultaat 5 wordt het BIPV.world platform gevalideerd met het simuleren van 10 gevels. In resultaat 6 wordt een maatwerk propositie opgeleverd en kennis- en disseminatie activiteiten georganiseerd.

Resultaat
In dit project worden de volgende resultaten opgeleverd: - Conceptontwerpen voor gestandaardiseerde en customizable (in maat en kleur) modulaire BIPV gevelelementen, inclusief geïntegreerde isolatie, bouwfolies, bipv-bekabeling, modulaire schakelkast, bliksembeveiliging en een buitenschil. - Een front-end en back-end configurator. - Software modules in de vorm van een Digital Twin en een materialenregister API. - Gevalideerd Platform. - Maatwerk propositie voor hoogbouw gebouwen. - Kennis- en disseminatie resultaten