HYGRO HPS

High Pressure integrated storage, transport & distribution Solution

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De productie van waterstof bij windturbines kan tegen een aantrekkelijke prijs geproduceerd kan worden. Tegelijkertijd zal door met name massaproductie de kostprijs van brandstofcellen dalen waardoor de inzet van waterstof als vervanger van diesel snel attractiever zal worden. Daarentegen blijkt tevens dat een groot deel van de prijs voor de eindgebruiker van het waterstof gaat zitten in de transport, opslagen distributie, “van productie naar tank”. In de huidige opzet van de keten wisselt waterstof enkele keren van tank,druk en temperatuur. Door de verschillende stukken van deze keten te integreren en standaardiseren zou de kostprijs van dit deel van de keten omlaag moeten kunnen

Doelstelling
Doel van het project is het zoeken en optimaliseren van een ge-integreerde en gestandaardiseerde oplossing voor transport, opslag en distributie-oplossing om de kostprijs per kg waterstof van windturbine naar verschillende eindgebruikers zo laag mogelijk te maken.

Korte omschrijving
Door de met wind geproduceerde waterstof in te zetten in een andere sector, met name daar waar diesel vervangen kan worden, krijgt de waterstof een hogere economische en CO2(+50%) waarde dan wanneer teruggezet op het elektriciteitsnet.In de huidige opzet van de keten wisselt waterstof enkele keren van tank,druk en temperatuur. Door het zoeken en optimaliseren van een ge-integreerde en gestandaardiseerde oplossing voor transport, opslag en distributie-oplossing kan de kostprijs per kg waterstof van windturbine naar verschillende eindgebruikers zo laag mogelijk gemaakt worden.

Resultaat
De studie levert een integrale visie op hoe de keten van wind naar verschillende waterstoftoepassingen optimaal ingericht kan worden en welke kostprijsreductie dat ten opzichte van de huidig situatie kan opleveren.