High Impact Low Effort Energietransitie Installaties

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Met het ontstaan van deze MOOI en MMIP doelstellingen is extra nadruk gelegd om de energietransitie te versnellen. Dit is nodig omdat de snelheid van de transitie achterblijft bij de gestelde doelen. Er worden te weinig vorderingen gemaakt in de gebouwde omgeving en huizen worden niet snel genoeg verduurzaamd. Behoud van woonoppervlakte is daarnaast van essentieel belang. Huidige verduurzamings opties zoals de w-w warmtepomp en staande boilervaten nemen veel ruimte in op plekken waar het door de bewoners niet gewenst is. Met name in het segment van sociale woningen is dit van belang. Daarnaast zijn verbetering van binnenklimaat, comfort en ventilatie voor de bewoner/huurder van de woning de grootste motivator om mee te doen aan een renovatie.

Doelstelling
De projectpartners van High Impact Installaties herkennen de noodzaak van de energietransitie en willen gezamenlijk een duurzaam en energiezuinig renovatieconcept ontwikkelen voor seriematige renovaties die in lijn liggen met de transitie visies van de Nederlandse gemeenten. De doelstelling is als volgt: Er is een schaalbaar, compact, energiezuinig, snel, comfortabel en kostenefficiënt renovatieconcept (High Impact concept) ontwikkeld dat bestaat uit flexibele keuze van warmtebronnen, slimme regeling, optimale plug-and-play installatiemethode en hoogrendement.

Korte omschrijving
In Resultaat 1 wordt een (prefab) dakelement met geïntegreerde PVT-panelen opgeleverd. In Resultaat 2 worden geminiaturiseerde w-w warmtepompen ontwikkeld i.c.m. duurzaam isolatiemateriaal. In Resultaat 3 worden de verschillende warmtebronnen (softwarematig en hardwarematig) gekoppeld en de warmtepomp geïntegreerd. In Resultaat 4 wordt de oplossing in een living lab setting getest. woningcorporatie Stichting Area stelt hiervoor een woning ter beschikking.

Resultaat
In dit project worden de volgende resultaten opgeleverd: - PVT paneel, lichtgewicht en hoger rendement. - (prefab) dak waarin PVT en leidingwerk is geïntegreerd. - Water-water warmtepomp inclusief (tapwater)buffer die geschikt is voor alternatieve bronnen geïntegreerd en duurzaam geïsoleerd. - Softwarematige/Hardwarematige koppeling bronnen en W-W warmtepomp voor hoge efficiëntie. - Multifunctionele SKID met staand/liggend boilervat voor optimale inpassing in de woning. - Een duurzaam, betaalbaar en gebruiksvriendelijk geïntegreerd pakket om de bestaande woning om te bouwen naar energieneutraal wat betreft de gebouwgebonden installaties.