Herman's Smart Grids

Herman's Smart Grids: fysieke stroomsturing van vraag & aanbod

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Het lokaal opwekken van energie heeft de toekomst, althans, in theorie. In de praktijk is dit nog een hele uitdaging. De opkomst van veel en kleinere productiemiddelen kan namelijk zorgen voor stabiliteitsproblemen van het elektriciteitsnet.

Doelstelling
De voornaamste oplossing van de stabiliteitsproblemen van het elektriciteitsnet ligt in het gelijktijdigheidsbeginsel: decentraal opgewekte stroom direct lokaal gebruiken. De deelnemers in dit project zijn daarom gericht op de ontwikkeling van een nieuw smart grid systeem gebaseerd op dit beginsel. De gedachte is simpel. Het systeem stuurt de lokaal opgewekte stroom fysiek naar de elektrische installatie van de eindgebruiker in de lokale smart grid, zodat deze de stroom direct kan benutten.

Korte omschrijving
Deze nieuwe smart grid oplossing wordt mogelijk gemaakt door een innovatieve combinatie te ontwikkelen van a) stroomverdeeltechnologie waarmee lokale stroom veilig en nauwkeurig kan worden verdeeld over meerdere lokale eindgebruikers, b) slimme home automation (domotica) technologie waarmee inzicht in en invloed over het energieverbruik van de eindgebruiker wordt verkregen en c) energie opslag systemen voor decentrale energieopwekking om op piekmomenten een overschot van de stroom op te slaan. De bedrijven in het consortium zullen hun zelf-ontwikkelde technologie inbrengen en in samenwerking met alle deelnemers en andere stakeholders er voor gaan zorgen dat het vrijwel volledig lokaal benutten van de lokaal opgewekte stroom mogelijk wordt.

Resultaat
Het vrijwel volledig lokaal benutten van lokaal opgewekte energie.