Heatrecovery matrix

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De rookgassen die bij Climax Molybdenum B.V. ontstaan, zijn 250 °C en worden op dit moment gekoeld voor reiniging. De thermische energie die de rookgassen bevatten, gaat daarbij verloren, terwijl deze ook nuttig ingezet kan worden bij voorverwarmen van processtappen. Probleem waar Climax Molybdenum echter tegenaan liep, is dat de rookgassen vrijkomen tijdens het ontzwavelen (roosteren) van molybdenum ertsen en daardoor veel zwavel bevat en hoog corrosief is.

Doelstelling
Doel van het project is middels warmteterugwinning uit rookgassen de stoombehoefte te kunnen verlagen en daarmee een besparing te bereiken op de CO2-uitstoot.

Korte omschrijving
Climax Molybdenum gaat in een bestaande installatie een warmtewisselaar plaatsen welke dankzij polymere elementen bestand is tegen temperaturen tot 250 °C en sterk corrosieve stoffen in de rookgassen. Deze warmtewisselaar wordt tussen de oven en gaswasser geplaatst en neemt het werk over van de huidige quencher. De warmtewisselaar koelt de rookgassen daarbij af van 250 °C tot 120 °C, waarbij de opgevangen thermische energie nuttig elders in de processen van Climax Molybdenum wordt ingezet.

Resultaat
Op basis van de huidige productie verwacht Climax Molybdenum met deze investering minimaal 8.300 ton CO2 minder uit te stoten over een periode van 5 jaar.