HB

HeatBrain

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Nederland bereidt zich voor op een aardgasloze toekomst. Dit vergt een grote hoeveelheid aanpassingen in onze manier van leven en onze manier van wonen. Nieuwbouwwoningen worden tegenwoordig veelal aardgasvrij opgeleverd, maar ook bestaande woningen moeten op den duur aardgasvrij bewoonbaar zijn. Deze bestaande woningen verliezen dikwijls veel warmte via het dak en de gevel. Dit leidt tot een onnodig hoog gasverbruik, iets wat juist niet in de huidige tijdgeest past. Echter, vaak is het niet duidelijk waar deze warmte precies verloren gaat. Het gebouw lijkt goed geïsoleerd, maar ergens gaat het mis. De mogelijkheid bestaat om een warmte-analyse-expert in te schakelen, maar dit is vaak een relatief duur en tijdrovend proces. Hierdoor wordt dit een onnodig hoge drempel richting een aardgasvrije en energieneutrale toekomst.

Doelstelling
HeatBrain richt zich op het bijdragen aan energieneutrale gebouwen in Nederland door deze eerste stap richting een lager energieverbruik toegankelijker te maken. Om de warmte-analyse minder arbeidsintensief te maken ontwikkelt het consortium een geautomatiseerde tool. De data die wordt verkregen door middel van een warmtescan, met behulp van kunstmatige intelligentie wordt dit omgezet tot een actiegericht rapport. Op deze manier wordt de complete analyse een stuk minder arbeidsintensief en tijdrovend. Het handmatig vertalen van de data naar het rapport kost namelijk zo'n 4 tot 5 keer zoveel als het uitvoeren van warmtescan op zelf. Het via HeatBrain verkregen rapport geeft een compleet en duidelijk overzicht van de te treffen maatregelen, waar de eigenaar van het gebouw direct mee aan de slag kan tegen veel lagere kosten.

Korte omschrijving
De consortium partners zijn hoofdverantwoordelijk voor de volgende taken: - Sobolt: Ontwikkelen van de tool en projectmanagement; - Warmtecheck: Inbreng van domeinkennis en praktijkervaring; - Nieman: Inbreng domein- en marktkennis en praktijkervaring, alsmede de beoordeling en hulp tot verbeteren van de resultaten. Een korte omschrijving van de activiteiten en de relevante uitvoerders is hieronder weergegeven. - Vaststellen status quo (Warmtecheck , Sobolt, Nieman); - Automatisering huidige denk- en werkstappen (Sobolt , Warmtecheck); - Ontwikkelen concept tooling (Sobolt, Warmtecheck); - Projectmanagement & stakeholder betrokkenheid (Sobolt , Nieman); - Uitvoering pilot (Warmtecheck , Nieman); - Analyse van warmtescan data (Sobolt); - Ontwikkeling adviesrapport o.b.v. scans (Warmtecheck , Sobolt , Nieman); - Doorontwikkeling tooling (Sobolt); - Oplevering van het project (Allen).

Resultaat
Het HeatBrain project zal leiden tot software welke automatisch een warmtescan analyseert op basis van de warmtescan data. Het resultaat is een afgeronde pilot met een controlegroep die uitwijst of onze methode en technieken van dermate toegevoegde waarde zijn dat potentiële afnemers ons product verkiezen boven de status quo. De vier meest vooraanstaande voordelen zijn: 1. Directe voordelen van uitvoering binnen de testfase; 2. Het versnellen van de transitie door eerder (in de tijd) betere tooling beschikbaar te hebben; 3. Een betaalbaarder inzicht in warmteverliezen zodat bijvoorbeeld woningcorporaties effectiever kunnen werken; 4. Betere inzichten en beslissingen door gemeten waarden in plaats van gemodelleerde schattingen met relatief grote afwijkingen bij warmtechecks.