HeatInt

Heat Integration in industry

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Het doel voor 2050 is om de warmtevoorziening voor alle temperatuurniveaus volledig CO2-vrij te maken. De warmtevraag zal dan drastisch gereduceerd zijn door de toepassing van efficiënte processen en wordt dan ingevuld met duurzame bronnen. In 2030 moet door power-to-heat oplossingen en inzet van duurzame warmtebronnen minimaal 5,3 Mton CO2-emissiereductie en een energiebesparing van 93 PJ bereikt zijn. Binnen dit project wordt nieuwe kennis gegenereerd welke kan worden toegepast in het meerjarige missie-gedreven nationaal R&D programma op 'droog, ontwater en warmte-innovaties'. R&D zoals beoogd in MMIP7, waarin innovatie en praktijk actief wordt gekoppeld. In het programma zullen activiteiten plaatsvinden die bijdragen aan versnelling van het behalen van de doelstellingen van de industrie. De onderzoeken geven het platform nieuwe kennis inzake de technologische en niet-technologische vraagstukken die in het programma opgelost moeten worden. De resultaten van onderliggend project zullen worden gebruikt voor het vormgeven en focussen van dit programma, dat als 'The Heat is On' project zal worden ingediend onder het MOOI-instrument.

Doelstelling
Onderzoeken doen naar de kenmerken van mogelijke oplossingsroutes voor elektrificatie van warmte in de industrie. Als vervolg hierop wordt onderzoek verricht naar hoe deze kenmerken de besluitvorming beïnvloeden t.a.v. keuze voor specifieke oplossingsrichtingen. Deze onderzoeken leveren nieuwe kennis op die ertoe bijdraagt dat het bedrijfsleven beter in staat is om complexe keuzes te maken tussen verschillende technologische opties voor de benodigde focus in R&D om deze oplossingsroutes verder uit te werken ten behoeve van de uiteindelijke implementatie /realisatie. Ons doel is om hiermee CO2-emissiereductie te realiseren door versnelde integratie van warmte-innovaties in de industrie.

Korte omschrijving
- Onderzoek aan industriële case(s) (door platformleden, KWA, BlueTerra, Water&Energy Solutions, en Hogeschool Rotterdam): diversiteit en variëteit in oplossingsrichtingen - Onderzoek naar de kenmerken van de verschillende oplossingsrichtingen: technologische complexiteit, benodigde investeringen, ingrijpen in proces en product, benodigde wijzigingen in energie-infrastructuur, wijzigingen in processturing, opleiding, timing, etc. - Vaststellen leerpunten en aandachtspunten voor keuze, uitwerking en implementatie

Resultaat
Nieuwe kennis over: Verschillende oplossingsroutes voor industriële casussen voor elektrificatie van warmte - keuzefactoren, leerpunten en aandachtspunten voor keuze, detailuitwerking en implementatie / realisatie van oplossingsroutes - aanbevelingen over benodigde additionele kennis- en competentie, technologieën en ontwerptools, benodigde toeleverende organisaties en op te lossen niet-technologische barrières