HIWP

haalbaarheidsstudie industriele warmtepomp

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Industriele warmtepompen hebben de potentie in zich om te leiden tot industriele energiebesparing. Bovendien leidt het tot electrificatie/de-gassificatie

Doelstelling
Doel is het definieren van randvoorwaarden voor (het ontwikkelen van) industriele warmtepompen. Er wordt een beslistool ontwikkeld, waarin (kennis over) procestechnologien wordt vastgelegd waarmee procesdata kunnen worden vastgelegd en beoordeeld, waarmee

Korte omschrijving


Resultaat