LEVU-NOHYDRO

Haalbaarheidsonderzoek naar gebruik van levulinaten in toepassingen zonder hindering van hydrolyse

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Lignocellulosische biomassa is plantaardige biomassa bestaande uit cellulose, hemicellulose en lignine. Het is de meest voorkomende hernieuwbare grondstof op aarde en daarom geïdentificeerd als een belangrijke duurzame bron voor de productie van groene chemicaliën. GFBiochemicals Europe (GFB) heeft als doel op de lange termijn om de bouw en demonstratie van een bioraffinaderij te realiseren, waarbij de (hemi)cellulose in lignocellulosische biomassa onder meer via de tussenproducten hydroxymethylfurfural en furfural worden omgezet tot levulinezuur en vervolgens tot levulinaten en ketalen. Door de “economy of scale” is een bioraffinaderij enkel rendabel indien de schaalgrootte voldoende groot is. Daarvoor is het nodig dat er voldoende toepassingen worden ontwikkeld op de korte termijn. GFB ontwikkelt daarom meerdere veelbelovende toepassingen, waaronder solventen voor de schoonmaakindustrie, de cosmetica en als coalescerende agentia. Aangezien de huidige levulinaten en ketalen onvoldoende hydrolytisch stabiel zijn, worden enerzijds meer stabiele levulinaten en ketalen ontwikkeld en anderzijds formulaties doorontwikkeld om met detergenten de formulaties te stabiliseren.

Doelstelling
Het doel van dit project is het bepalen van de haalbaarheid van economische toepassingen voor levulinaten en ketalen waar de hydrolytische stabiliteit van ondergeschikt belang is of geen hydrolyse kan optreden.

Korte omschrijving
De onderzoeksactiviteiten worden gekenmerkt door voornamelijk deskstudie en interviews met mogelijke launching customers.

Resultaat
De beoogde resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek zijn: • Een rapport met toepassingen waarbij de hydrolytische stabiliteit van de basislevulinaten en -ketalen niet hinderend werkt en de zwakke en sterke punten, kansen en risico's van deze moleculen in de applicaties worden uiteengezet. • Een technisch plan van aanpak hoe deze marktapplicaties voor de basis levulinaten en ketalen kunnen worden ontwikkeld en aangetoond in een pilotproject. • Een bijgesteld business- en investeringsplan voor de gevonden levulinaten en ketalen.