Gasloos8

Grootschalige pilot gasloos maken 8 wooncomplexen

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Wonen Limburg heeft ruim 30.000 verhuureenheden in bezit. De energietransitie in het algemeen en het aardgasloos verwarmen in het bijzonder is de komende jaren een grote uitdaging. Waar stadsverwarming ontbreekt is een collectieve verwarming met een warmtepomp een interessante optie. In dit project wil Wonen Limburg met een grootschalige pilot vaststellen of een hoog temperatuur lucht/water warmtepomp geschikt is voor de energietransitie. Hiertoe worden 4 wooncomplexen in Venray en 4 in Weert voorzien van een tweetraps propaan/isobutaan warmtepomp. Het betreft twee verschillende concepten: Venray heeft een ringleidingsysteem, Weert een apart collectief systeem voor ruimteverwarming en een individuele tapwatervoorziening. In de pilot wordt naast de robuustheid ook het dynamisch gedrag van de warmtepompen getest met zowel een stooklijn aan de afgifte kant als een variabele brontemperatuur, namelijk de buitenlucht. De energie voor de warmtepomp wordt voor een substantieel deel opgewekt met een zon-PV installatie. De warmtepomp vraagt een grote elektra aansluiting (> 3x 80A). Ook voor zon-PV is deze gewenst. De combinatie geeft synergievoordeel in e-techniek.

Doelstelling
Doel van het projecten is de robuustheid van de techniek bepalen en ervaring op te doen met de werking en de energetische prestaties. De prestaties van het systeem worden gemonitord en de ervaringen van bewoners worden meegenomen in het doorzetten van deze techniek voor andere gebouwen.

Korte omschrijving
Wonen Limburg is opdrachtgever. De afgelopen jaren zijn Feenstra en Kemkens geselecteerd als vaste partners voor het elektrotechnisch en werktuigbouwkundig onderhoud aan de wooncomplexen. Feenstra en Kemkens hebben in de haalbaarheidsfase een voorontwerp en kostenbegroting gemaakt. De warmtepomp is ontwikkeld door Servex Koeltex uit Heibloem. Zij leveren de warmtepomp aan Feenstra en Kemkens. De werkzaamheden bestaan uit: opdrachtverstrekking, detailengineering, bouwinstallatie, in bedrijfstelling, pilotjaar met monitoring, evaluatie bij bewoners en rapportage. Sparkling Projects ondersteunt Wonen Limburg met de rapportages. De aanvraag wordt ingediend voor Thema Energie-Innovatie.

Resultaat
Het beoogde resultaat van deze demonstratie is het opdoen van gebruikservaring welke bewijst dat: - Lucht/water warmtepompen in de gebouwde omgeving bijdragen aan de energietransitie en uitfasering van aardgas. - Ervaringen van bewoners worden opgedaan met een grootschalige warmtepomp. - Geluiddruk vanuit de buitenunit niet leidt tot overlast in de omgeving. - De techniek robuust blijkt te zijn. - Voor wooncomplexen van de jaren '50 tot '70, waarbij bouwkundige maatregelen onevenredig hoog zijn in het kader van volledig isolerende maatregelen, toch een aanvaardbare verduurzaming en reductie van CO2 plaats vindt. - 0,5 mln m3 aardgas/jaar voor gebouw en tapwaterverwarming wordt omgezet in warmte uit een elektrische warmtepomp en inductie koken Uiteindelijk doel is het bewijzen dat deze techniek bijdraagt aan verduurzaming en verlaging van de totale woonlasten.