GFH

Grid Flex Heeten

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Een lokale energiemarkt waarin gebruik gemaakt wordt van innovatieve marktmodellen met flexibele prijsmechanismen voor het stimuleren en optimaliseren van lokaal energiegebruik kan een significante bijdrage leveren aan de flexibiliteit in het energiesysteem. Echter, momenteel is er mede door wet- en regelgeving nog geen inzicht in de werking van dergelijke prijsmechanismen.

Doelstelling
Energiecoöperatie Endona heeft vanuit de experimenteerregeling een ontheffing van de Elektriciteitswet verkregen. Gebruikmakend van deze ontheffing zal in Heeten een lokale energiemarkt gerealiseerd worden waarin innovatieve prijsmechanismen worden beproefd in combinatie met lokale energieopwekking en –opslag. Door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod wordt lokaal energiegebruik optimaal gestimuleerd.

Korte omschrijving
In het project zullen de onder meer volgende activiteiten worden verricht: 1. Projectmanagement, communicatie en disseminatieactiviteiten 2. Onderzoek concepten met flexibele tarieven i.c.m lokale opslag en duurzame productie: onderzoek naar diverse concepten voor het efficiënt managen van lokale elektriciteitsstromen in Heeten door sturing met flexibele tarieven, uitwerking en simulatie van verschillende tariefvormen. 3. Ontwikkeling flexibel netwerk: ontwikkeling van optimalisatie algoritmen die flexibele prijsmechanismen mogelijk maken, ontwikkeling interfaces, integratie opslag voor in-home gebruik en deelcomponenten, validatie op laboratoriumschaal. 4. Vergelijken verschillende marktmodellen voor lokaal energiemanagement: Testen en valideren van de in het project ontwikkelde concepten in de praktijk, uitvoeren praktijkproef, meten en analyseren van testresultaten en analyse van business modellen. 5. Wetgeving, rollen en bevoegdheden: aanbevelingen opstellen voor een solide regelgeving om een lokale en de bijhorende marktmodellen mogelijk te maken.

Resultaat
Het project zal o.a. leiden tot een gezamenlijke business case voor een duurzaam energiesysteem, een set aan innovatieve prijsmechanismen voor een lokale energiemarkt, een lokale energiemarkt in Heeten waarin prijsmechanismen, lokale energieopwekking en opslag optimaal op elkaar zijn afgestemd, inzicht in mogelijkheden en consequenties voor verlaging van piekbelasting en regelgeving.