GBC

green by choice, green by design

Publieke samenvatting / Public summary

De mogelijkheden voor sociale innovatie binnen het inkoop- en ontwikkelproces van procestechnologische apparatuur

Hoe kan energie-efficiëntie een belangrijkere rol gaan spelen bij inkoop- en ontwerpbeslissingen van procestechnologische apparatuur? De techniek is voorhanden en er zijn geen economische barrières. Waarom wordt energiebesparing dan toch niet gerealiseerd? Dit project onderzoekt de mogelijkheden voor sociale innovatie binnen het inkoop- en ontwikkelproces van procestechnologische apparatuur. Het doel? Het realiseren van energiebesparingen van 30-50%.

Onderzoeksvragen

Welke besparing had gerealiseerd kunnen worden (of is gerealiseerd)? Wat is de oorzaak dat die besparing niet is gerealiseerd? Welke methodiek kan bijdragen om die besparing wel te realiseren?

Onderzoeksmethode

De onderzoekers hebben een aantal cases geïdentificeerd van bedrijven die nieuwe procestechnologieën aan het implementeren zijn. Hoe ziet dit proces eruit? En hoe duurzaam is de procestechnologie die zij uiteindelijk aanschaffen? Hiervoor hebben de onderzoekers interviews afgenomen.

In het onderzoek is ook het groepsgedrag van mensen in besluitvormingsprocessen onderzocht. Gekeken is naar het gedrag van mensen in teams. Welke belemmeringen en drijfveren zijn van invloed op een duurzame keuze? Vooral de sociale innovatiekant speelt hierbij een rol: Hoe moeilijk is het om als team af te wijken van een eenmaal in geslagen keuzerichting? Hoeveel innovatierisico wil een team nemen?

Tot slot zijn de leveranciers van duurzame procestechnologieën onder de loep genomen. Met klankbordgroepen is gediscussieerd over kansen en barrières in het inkoopproces. De keuze voor een duurzame procestechnologie strand namelijk vaak al bij de leveranciers. Volgens de onderzoekers is er een soort zelfcensuur gaande waar technologieleveranciers zich aan lijken te houden. Als zij een duurzame procestechnologie al als één van de oplossingen noemen, verdwijnt deze snel van het toneel als er met de klant over bestaande oplossingen gemakkelijker en sneller een overeenkomst te maken lijkt.

Resultaten

Uit de eerste resultaten is gebleken dat er niet zoiets als een ‘golden bullet’ bestaat. Een al bekend, maar belangrijk gegeven: de aanschaf van nieuwe procestechnologieën gebeurt maar ééns in de 20 tot 25 jaar. Alleen dán heb je dus de kans om je fabriek te verduurzamen. Daarnaast hebben de onderzoekers geconcludeerd dat in de huidige inkoopprocessen vooral technische en economische factoren een rol spelen bij de keuze voor een nieuwe procestechnologie. Duurzaamheid is vaak nauwelijks tot niet van invloed op deze beslissing.

Vervolg

Het projectteam werkt aan een laagdrempelig instrument om de aansturing van de inkoopteams en de communicatie tussen leveranciers en afnemers te ondersteunen. Dat kan gebruikt worden bij initiatie van het inkoopproces, de analyse van de voortgang en bij de evaluatie van het inkoopproces.