REFILLS pilot

Goedkopere pyrolyse olie middels het REFILLS proces

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Alucha werkt aan de ontwikkeling van pyrolyse technologie, het REFILLS proces, dat gebruik maakt van een afvalstroom uit de papierindustrie (papier-slib). Het Alucha proces heeft als doel pyrolyse-olie te produceren, maar ook om de mineralen in het papierslib weer geschikt te maken als hoogwaardige grondstof voor de papierindustrie. De anorganische fractie uit het proces krijgt hierdoor een economische waarde, waarvoor de pyrolyse-olie voor een veel lagere prijs afgezet kan worden dan olie die geproduceerd wordt uit hout. Een belangrijke drijfveer voor de papierindustrie om de mineralen te willen recyclen is de reductie van hun CO2 footprint. De pyrolyse olie kan fossiele brandstof vervangen en de CO2 emissies behorende bij de winning, productie en transport van de mineralen kunnen voorkomen worden.

Doelstelling
Het doel van het project is om op pilot schaal de technologie te demonstreren die papierslib omzet in een pyrolyse-olie geschikt voor verbranding in een ketel en een mineraal dat weer ingezet kan worden t.b.v. papierproductie. Na dit project moet de technologie ver genoeg ontwikkeld zijn om tot een demonstratie op commerciƫle schaal over te gaan. Deze demonstratie staat gepland bij een van de installaties van SCA.

Korte omschrijving
In het project zal een pilot plant gebouwd worden met een capaciteit van ongeveer 100 kg/uur waarin papierslib omgezet wordt in herbruikbare mineralen en pyrolyseolie. Een belangrijk onderdeel van dit project is een uitgebreid testprogramma inclusief duurtest. De resultaten worden gebruikt om een demo installatie bij SCA voor te bereiden (economische evaluatie en basic engineering).

Resultaat
Dit project moet een werkende pilot plant met een input van ongeveer 100 kg/uur opleveren waarin tenminste 3000 kg hoogwaardig mineraal geproduceerd gaat worden t.b.v. de papierindustrie en 3000 liter pyrolyse-olie van voldoende kwaliteit voor toepassing in een olie-gestookte ketel. Dit project moet voldoende resultaten, ervaring en vertrouwen opleveren om de ontwikkeling te vervolgen middels een demonstratieplant. De resultaten van dit project zullen verwerkt worden in de engineering van de demo-plant.