GESCHIKT

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De energietransitie vraagt veel van een bedrijfsgebouw: Er moeten zonnepanelen op het dak komen terwijl het dak oorspronkelijk helemaal niet op dit gewicht is berekend. De zonnestroom en de de stroom voor de laadpalen moet door de bestaande aansluiting, terwijl die daar oorspronkelijk helemaal niet op is berekend. De ondernemer moet investeren in de verduurzaming terwijl zijn bedrijf daar helemaal niet op is toegerust. Hierdoor is niet elk bedrijfsgebouw even 'geschikt' voor de energietransitie. Het resultaat van deze problemen is dat de energietransitie op bedrijventerreinen tergend langzaam verloopt: Pas enkele procenten van de bedrijfsdaken zijn voorzien van zonnepanelen.

Doelstelling
In het project GESCHIKT ontwikkelen de projectpartners een integraal product dat de 'ongeschikte' gebouwen weer 'geschikt' maakt voor de energietransitie. We zorgen dat de bestaande aansluiting voldoende is voor de energiestromen en dat de bestaande draagkracht van het dak voldoende is voor de volle benutting van zonne-energie. Dit doen we door de ontwikkeling van een innovatief energiemanagementsysteem dat zonnepanelen, batterijen, laadpalen en warmtepompen aan elkaar knoopt, waarbij we lichtgewicht zonnepanelen toepassen die middels een interne parallelschakeling geoptimaliseerd zijn voor constante levering in plaats van levering in grillige pieken. Het integrale systeem zal door middel van een innovatief 'product as a service' model aangeboden worden aan bedrijfsgebouwen en bedrijventerreinen zodat grote up-front investeringen vermeden kunnen worden.

Korte omschrijving
Het project is opgedeeld in een drietal werkpakketten. Binnen werkpakket 1 worden de onderzoeksvragen gedefinieerd en gespecificeerd en vindt het vooronderzoek plaats. In werkpakket 2 wordt het onderzoek aan smart grids en energiemanagement systemen uitgevoerd. In werkpakket 3 wordt het onderzoek aan het zonne-energiesysteem uitgevoerd. In werkpakket 4 wordt een prototype van het systeem ontwikkeld en opgebouwd op een veldtestlocatie. Dit prototype bestaat uit zonnepanelen, batterij, warmtepomp en laadpalen. Het prototype wordt uitgevoerd om de nieuwe zonne-energie technologie en het nieuwe energiemanagement systeem in de praktijk te testen en de regelalgoritmes te voeden met data. In werkpakket 5 vindt het living lab onderzoek plaats.

Resultaat
Aan het einde van het project hebben we een nieuw integraal concept ontwikkeld voor de renovatie van bestaande bedrijfsgebouwen. Met dit concept zijn we in staat om met de bestaande kleine netaansluiting toch voldoende duurzame energie te produceren. Ook is het concept geschikt voor elk dak, ongeacht de draagkracht. Met het innovatieve product-as-a-service business model kunnen we het concept inclusief onderhoud en beheer in een nieuwe garantievorm en met nieuwe prestatiecriteria aan de markt aanbieden. Hierdoor is er geen investering van de ondernemer vereist. Zo kunnen we de energietransitie van bedrijfsgebouwen en bedrijventerreinen flink versnellen.