Geochemical composition

Geochemical composition and origin natural gas in onshore and offshore Netherlands

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Gasvoorraden van verschillende herkomst verschillen in samenstelling. Hierdoor is de waarde van het te winnen gas vaak onzeker, vooral door het aandeel stikstof- en zwavelverbindingen. Dit project draagt bij aan het verminderen van het exploratie risico in Nederland, waardoor effectiever gezocht kan worden naar nieuwe voorraden en ook het potentieel van huidige “stranded fields” beter beoordeeld kan worden.

Doelstelling
Het doel van dit project is een beter begrip creëren van het voorkomen van niet-koolwaterstoffen in de ondergrond om het risico hierop tijdens gas exploratie te verminderen.

Korte omschrijving
Het project bestaat uit drie onderdelen: 1) Het ontwikkelen van een kwaliteitsprocedure waarmee een database samengesteld kan worden met de geochemische samenstelling en verbrandingswaarde van gasvoorraden in Nederland. 2) Het verbetern van het begrip van de regionale veranderingen van de gassamenstellingen door studies naar verspreiding van de niet-koolwaterstofen, met name de herkomst van stikstof. 3) Hert ontwikkelen van een procedure om het risico van een hoge hoeveelheid niet-koolwaterstoffen in te kunnen schatten. (intern) (extern, niet voor toestemming van TNO)

Resultaat
Een kwaliteitsprocedure waarmee een op kwaliteit gecontroleerde database samengesteld is met de beschikbare geochemische samenstelling en gross heating values van de koolwaterstof accumulaties in Nederland.