GEDYCAR

Generic Dynamic Cable Rating

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Netbeheerders lopen tegen capaciteitsproblemen aan, waardoor aansluiting op het elektriciteitsnet van zowel duurzame opweksystemen als afnemers steeds problematischer wordt. Er wordt continu naar mogelijkheden voor efficiƫnter netgebruik gezocht. Kansen worden gezien in het dynamisch sturen van de kabelbelastbaarheid in de middenspanningsnetten, wat nu nog niet gebeurt.

Doelstelling
Deelnemers willen zorgen voor optimale benutting van de bestaande netcapaciteit middels het ontwikkelen van een generiek toepasbaar model voor de bepaling van de dynamische kabelbelastbaarheid. Hierdoor kan de capaciteit effectiever worden gebruikt en biedt dit mogelijkheden voor extra aansluiting van klanten en het fors besparen op investeringen in capaciteitsuitbreidingen.

Korte omschrijving
Er zal gestart worden met kennisverwerving, zodat dit project voort kan borduren op de laatste ontwikkelingen. Hierna zal een theoretische benadering voor de dynamische belastbaarheid van kabels opgesteld en gevalideerd worden. Deze wordt daarna gebruikt voor het uitvoeren van een systeemoptimalisatie, om te komen tot een configuratie waarmee de beschikbare netcapaciteit vanuit systeemperspectief wordt uitgenut c.q. gemaximaliseerd. Het ontwikkelde model dient daarna nog ingepast te worden in bestaande structuren, architecturen, systemen en (bedrijfs)processen. Er wordt daarom informatie opgehaald bij (met name) netbeheerders omtrent hun operationele (SCADA) systemen. Op basis daarvan wordt tenslotte een blauwdruk voor implementatie ontwikkeld.

Resultaat
GEDYCAR levert een generieke en vanuit systeemperspectief technisch-economisch geoptimaliseerde methode voor het bepalen en aansturen van de kabelbelastbaarheid in middenspaningsnetten, inclusief een implementatiemethode waarmee na het project implementatie in de bedrijfsprocessen van netbeheerders bewerkstelligd kan worden. Dit leidt tot meer beschikbare netcapaciteit en minder aansluit- en congestieproblemen alsook maatschappelijke kosten.