GEVAM

Geaggregeerde energieopslag: voor en/of achter de meter?

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Energieopslag voor en/of achter de meter (in een gebouw/woning) is voor netbedrijven, leveranciers en prosumers een interessante vorm van het toevoegen van flexibiliteit in het energiesysteem. Echter, momenteel is opslag nog voornamelijk “domme” of “niet slimme” opslag en weten netbeheerders onvoldoende over de mogelijkheden van geaggregeerde en/of gecombineerde opslag.

Doelstelling
Door inzicht te krijgen in de voor en nadelen van de verschillende manieren van geaggregeerde opslag voor en achter de meter alsook de maatschappelijke, technische en economische kosten en baten van de verschillende energie opslag- en regelsystemen kunnen de juiste beslissingen gemaakt worden om de energievoorziening ook in de toekomst stabiel te houden en optimaal te benutten. Doelstelling: aan de hand van een te ontwikkelen slimme beslissingstool kunnen bepalen of en wanneer te investeren in geaggregeerde opslag voor en/ of achter de meter. Dit om te komen tot een optimale energie infrastructuur als onderdeel van de duurzame energievoorziening.

Korte omschrijving
In het project zullen de volgende stappen worden doorlopen: 1. Projectmanagement, communicatie- en disseminatieactiviteiten. 2. Vooronderzoek geaggregeerde energieopslag voor en/of achter de meter; verschillende modellen en concepten onderzoeken van geaggregeerde energieopslag en onder welke omstandigheden het best gekozen kan worden voor de afzonderlijke mogelijkheden. Tevens worden de vereisten bepaald. 3. Ontwikkeling slim energieopslagsysteem; ontwikkeling van een algoritme/software, waarmee decentrale opslag units virtueel aan elkaar gekoppeld worden. 4. Vergelijken verschillende concepten voor slimme energieopslag en creatie beslissingsmodel; Na testen met de software en interactie, zal gekeken worden naar de business modellen gekoppeld aan de verschillende opslagsystemen. Zo zal duidelijk moeten worden wanneer netbedrijven juist moeten investeren in welk type opslag (voor of achter de meter), en wat de bijhorende business modellen voor elke mogelijkheid juist zijn. Daarna volgt creëren van een beslissingsmodel. 5. Wetgeving, rollen en bevoegdheden.

Resultaat
Project zal o.a. leiden tot het volgende resultaat: 1. Rendabelere business cases: kennis over de mogelijkheden van geaggregeerde en/of gecombineerde opslag; 2. Technologische oplossingen voor beperkingen van geaggregeerde opslag; 3. Beslissingsmodellen om gegronde keuzes te maken of en wanneer te investeren in geaggregeerde opslag voor en/of achter de meter.