GWGG

Gasloos Wonen Goed Geregeld

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Nederland wil de gebouwde omgeving verduurzamen en van het aardgas afkoppelen. Hiervoor zijn bouwkundige en installatie-aanpassingen nodig. Het Happy Balance consortium (zie bijlage) heeft een grote vraag vanuit VvE's van appartementencomplexen m.b.t. verduurzaming. Het Happy Balance consortium bied een renovatieconcept voor appartementencomplexen gebaseerd op een upgrade van de gebouwschil en het vervangen van de CV door een warmtepomp en LTV convectoren. Daarnaast zorgt een domotica systeem voor optimalisatie van de gebouwinstallatie en faciliteert optioneel langer thuis wonen. TNO beschikt over dynamische gebouw- en systeemmodellen en kennis over model based predictive controllers (MBPC). Deze technologie kan samen met kennis van HU t.a.v. gebruikersinterfaces, ICT infrastructuur en het renovatie LTV concept en het domotica concept van Jaga en ZTE leiden tot een passende propositie voor VvE's waarbij comfortverhoging, energiebesparing en indien gewenst zorgondersteuning kan worden geboden tegen lage kosten.

Doelstelling
Doel van het project is werkend krijgen van een prototype van het MBPC regelsysteem in een realistische situatie waarmee barrières voor grootschalige uitrol van het Happy Balance concept en vergelijkbare concepten, zoals geluidoverlast, discomfort door onbegrip van de gebruiker, onnodige energieverliezen en problemen zoals pendelen worden weggenomen. De model based predictive controller (MBPC) voor woningen, wordt daarmee geschikt voor het op grote schaal adequaat aanturen van klimaatsystemen toegepast in de transitie naar duurzaam-aardgasloos, die ten opzichte van de huidige aansturing 20% tot 30% extra energiebesparing, comfort verhoogt en smart-grid-ready is.

Korte omschrijving
1. Vertaling prototype naar pilot omgeving 2. Samenstelling model gebaseerde voorspellende regeling 3. Installatie & pilot tests in VvE complex met 10 tot 20 eindgebruikers

Resultaat
• In een pilot geteste zelfinstellende MBPC: o geschikt voor installaties naar duurzaam-gasloos, o geluidoverlast minimaliseert, o problemen zoals pendelen van de warmtepomp voorkomt, o 20% tot 30% energiebesparing realiseert, o smart grid ready is, o voorzien is van een begrijpelijk gebruikersinterface waarmee de gebruiker altijd persoonlijke voorkeuren kan instellen en feedback krijgt op instellingen. • Pilottest in een VvE complex met ca.10 tot 20 eindgebruikers, en beperkt indicatief gebruikersonderzoek • Masterplan voor brede uitrol