BadK

Gasloos renoveren met bewoners aan de knoppen

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De ambitie van een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050 is een grote en complexe opgave voor iedereen. Om dat te realiseren hebben we op dit moment een renovatie-opgave van 1.000 woningen per dag. De barrières voor een vlotte opschaling naar een gas en energieneutrale woningvoorraad zijn complex en veel omvattend door: 1) het ontbreken van een no-regret en gasloze hoge temperatuur warmtevoorziening 2) Beperkte faseerbaarheid van de traditionele, technische renovatie-oplossingen, en daarmee beperkte mogelijkheden tot financiële fasering, 3) Het ontbreken van een betrouwbaar 'merk' dat - met een portfolio aan renovatie-oplossingen met prestatiegarantie – een propositie aanbiedt die vertrouwen geeft aan de consumenten, financiers en marktpartijen. Alliantie+ is door de gemeente Eindhoven gevraagd om het vergroten van de bewustwording over verduurzaming van het woningbezit met de bewoners van Gerardusplein en Bloemenbuurt Zuid op te pakken in een buurtenchallenge. Deze bewustwording die in deze aanpak met de gemeente is ingezet, wordt omgezet in drie demonstratiewoningen, waarin zowel het voorbereidingsproces als de realisatie en monitoring van de nieuwe formules worden gedemonstreerd.

Doelstelling
Doel van het project 'Gasloos renoveren met bewoners aan de knoppen' is bijdragen aan het tot stand komen van een wijk- en bewonersgericht programma om a) (techniek) enkele nieuwe kosteneffectieve oplossingen te introduceren en te demonstreren in enkele proefwoningen en b) (sociaal) een bewoners/wijkgerichte ondersteuning en beslissingsproces op te zetten voor en met de bewoners. Hiermee beogen we om vertrouwen en draagvlak in de wijk te creëren dat bewoners daadwerkelijk met vertrouwen de regie kunnen voeren over hun woningrenovatie. Deze combinatie van een vraaggestuurde technische én sociale aanpak draagt bij om versneld in 2021 30.000 – 50.000 bestaande particuliere woningen per jaar aardgasloos of voorbereid op aardgasloos te maken (impact op Nederland).

Korte omschrijving
Het project kent de volgende werkzaamheden: - Het demonstreren van een all-electric techniek op hoge temperatuur zonder noodzakelijke bouwfysische renovatie (Techniek-aspect) en deze als component-oplossing toevoegen aan het portfolio aanbod van Alliantie+; - Ontwikkeling en verbetering van bewoners- en wijkgerichte procesondersteuning waardoor de bewoners in staat worden gesteld zelf de regie van de renovatie op zich kunnen nemen (Sociaal aspect).

Resultaat
1. De HT-warmtepomp formule 'Homemade WP' toegevoegd aan het portfolio aanbod van Alliantie+ als no-regret maatregelen om de aansluiting op het gasnet te kunnen laten vervallen. 2. Drie demonstratiewoningen, in de drie genoemde niveaus (basis aardgasloos, aardgasloos + PV, aardgasloos comfort) 3. Monitoring van de prestaties van de drie proefwoningen, zowel op het gebied van energiegebruik, comfort en binnenluchtkwaliteit, robuustheid/storingsgevoeligheid, bewonerservaring. 4. Optimalisatie van het Alliantie+ renovatieproces en kwaliteitsbeheersing gericht op maximale regie door de bewoner en minimale procesondersteuning door Alliantie+ 5. Een draaiboek van het proces voor deze wijkaanpak, inclusief de voorwaarden voor het ontwerp voor een ICT-architectuur voor een digitaal bewonersplatform voor co-creatie, uitvoeringsbewaking en monitoring van prestaties na renovatie, getoetst door bewoners. De projectactiviteiten zijn hierop afgestemd, corresponderend met werkpakketten: 1. Procesontwikkeling Techniek en Concepten; 2. Procesontwikkeling Sociaal; 3. Realisatie drie prototypes formule 'Homemade WP'; 4. Wijkpropositie.