Flexprovider

Flexprovider

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Met een integrale aanpak van de energievoorziening van samengestelde gebieden kan meer waarde en duurzaamheid worden bereikt dan met individuele oplossingen. De initiële investering is te groot voor een enkele partij en de baten ontstaan pas als meerdere partijen betrokken zijn.

Doelstelling
Het doel van deze TKI studie is om de haalbaarheid van de aanpak van de FlexProvider te onderzoeken aan de hand van een concrete case in Amsterdam Zuidoost, gelet op technische, economische, organisatorische, beleidsmatige en juridische kansen en belemmeringen. Ook wordt het herhalingspotentieel voor andere gebieden onderzocht.

Korte omschrijving
Er kan meer waarde en duurzaamheid worden bereikt met een integrale aanpak van de energievoorziening dan met individuele oplossingen. Doel is om een integrale, kopieerbare aanpak te ontwikkelen voor de realisatie van een FlexProvider voor samengestelde gebieden: een faseerbare lokale infrastructuur voor energie-uitwisseling in meerdere modaliteiten inclusief energieopslag en -conversie, waarmee de gewenste integrale benadering van de energievoorziening kan worden bereikt. Het resultaat van deze studie is een plan van aanpak en marktanalyse voor één of meerdere uitvoerings- en organisatievormen van de FlexProvider. De realisatie van een FlexProvider moet leiden tot een sneeuwbaleffect dat een scala aan nieuwe projecten mogelijk maakt en waarmee aanvullende waarde kan worden gerealiseerd.

Resultaat
Een plan van aanpak en marktanalyse voor één of meerdere uitvoerings- en organisatievormen van de FlexProvider, waarmee kansen op het gebied van opslag en conversie op het bedrijventerrein inzichtelijk worden gemaakt.