FPHB

Flexpotentieel hybride warmtepomp

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Het doel is om een integrale business case voor de hybridewarmtepomp te onderzoeken waarbij zowel regionale als nationale optimalisatie een rol spelen.

Korte omschrijving
Dit project wil de extra waarde die ontsloten kan worden door middel van sturing op basis van signalen uit de buitenwereld, meenemen in de business case voor de hybridewarmtepomp.