FlexiGrow

FlexiGrow

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Het doel is vast te stellen hoe warmtepompen en micro-WKK zo efficiënt mogelijk als één systeem ingezet kunnen worden voor de energievoorziening voor woningen en wijken.

Korte omschrijving
FlexiGrow richt zich op energievoorzieningen (componenten) op woning- en wijkniveau, gebaseerd op zowel elektriciteit (warmtepompen) als gas (micro-WKK). Het analyseren van het energievraag-patroon van de woonwijk van de toekomst is daarbij een onmisbaar middel.