GRID-STABILIZING-RCG

Flexibilisering & gridstabilisatie met een RCG

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Doel is het onderzoeken van de haalbaarheid van Micro co-generation Rankine Compressed Gasturbine (RCG).