Flexibele Energie Rotterdam

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Er is sprake van onzekerheden in de energietransitie met het aanbod en de afzet van duurzame energie, de prijsontwikkeling, wet en regelgeving, en effecten op het functioneren van het energienet op termijn. In dit project worden de voorwaarden, effecten en de opties voor een flexibel energiesysteem onderzocht, zoals Power to Heat en Power to Gas. Daarnaast wordt de wisselwerking met en de robuustheid van het transportnet bepaald dat met deze opties samenhangt. In case studies wordt de haalbaarheid van opties bepaald waarmee flexibiliteit in het energiesysteem mogelijk is voor bijvoorbeeld het vermogen van ca. 2.000 MW (van de nieuwe te bouwen windmolens).

Doelstelling
Dit project beoogt de potentie voor systeemintegratie van het grootste industriële complex van Nederland, namelijk het haven en industrieel complex (HIC) van Rotterdam, te bepalen gericht op maximalisatie van de afzet van duurzame energie voor 2020.

Korte omschrijving
De projectaanpak bestaat uit zes hoofdactiviteiten: 1. Definiëren van uitgangspunten voor het project 2. Inventarisatie flexibiliteit Haven industrieel cluster 3. Inventarisatie flexibiliteit energienetwerk 4. Ontwikkeling van een integratiemethodiek 5. Case studies 6. Conclusies en disseminatie De resultaten uit de case studies, analyse en inventarisaties worden vertaald naar een systematiek die ook in andere industriële regio's gebruikt kan worden. Daarnaast zal samen met Havenbedrijf een implementatieplan ontwikkeld worden dat onderdeel is van het Deltaplan Energie-infrastructuur.

Resultaat
Het resultaat is een geografische kaart van het havengebied met het potentieel voor de opslag en (extra) afzet van duurzame energie en het transportsysteem. Knelpunten, voorwaarden en opties worden vertaald naar een systematiek en implementatieplan hoe dat te ontsluiten dat ook geschikt is voor andere industriële regio's. In case studies worden met bedrijven de mogelijkheden voor praktijk realisatie onderzocht. De resultaten van deze case studies kunnen aansluitend op dit project door de betrokken bedrijven in praktijk worden gebracht: van cases naar business!