FLEXBT

Flex Scan voor Bedrijventerreinen

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Nederland kent ongeveer 35001 bedrijventerreinen waar een groot potentieel ligt voor flexibilisering van elektriciteitsvraag, bijvoorbeeld van laadpleinen, industriƫle koelingen, sommige productieprocessen, batterijen en warmtepompen voor gebouwverwarming. Echter is er nog weinig zicht op handelingsperspectief, zoals waar flexibiliteit aanwezig is, hoe dit ontsloten kan worden en wat hier de business case voor is.

Doelstelling
Doel van dit project is om met de keten van stakeholders rondom bedrijventerreinen een proof-of-concept te ontwikkelen van de Flex Scan. De Flex Scan is een dienst die ondernemers en parkmanagers handelingsperspectief biedt voor het ontsluiten van flexibiliteit op bedrijventerreinen. De Flex Scan biedt zicht op kostenafwegingen voor zowel individuele ondernemers als voor het collectief. Met de Flex Scan kan als gestandaardiseerde dienst versneld inzicht worden gegeven in flexibiliteit voor grote hoeveelheden bedrijventerreinen en de daarop gevestigde bedrijven. Hiermee sluit het aan op deelprogramma's 1 en 2 van MMIP5.

Korte omschrijving
In het project wordt een proof-of-concept ontwikkeld van de Flex Scan. Eerst worden de wensen van de gebruikers en de beoogde doelgroep in kaart gebracht. De gebruikers zijn adviseurs voor de beoogde doelgroep, welke bestaat uit ondernemers en parkmanagers. Om te bepalen welke bedrijfsprocessen energieflexibiliteit kunnen leveren, worden vervolgens voor twee specifieke bedrijventerreinen in de IJmond de meest relevante processen geĆÆdentificeerd, gemodelleerd en gemonitord. Ook zal een model voor additionele collectieve flexibiliteit, een zogenaamde energy hub2, worden ontwikkeld welke rekening houd met beschikbare netcapaciteit en het verbruik en opwek van omringende ondernemers. De Flex Scan bestaat uit een rekenmodule die voor beoogde duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijventerrein indicatieve business cases weergeeft en is gebaseerd op de software engine ReFlex3 van TNO die energie flexibiliteit optimaliseert, met als input flex asset modellen en Energie Potentieel Scans (EPS). Tot slot worden de resultaten van de Flex Scan technisch gevalideerd met de meetresultaten van de gemonitorde processen en daarmee de meerwaarde van Flex Scan voor bedrijventerreinen en ondernemers.

Resultaat
Als resultaat van het project FLEXBT wordt een proof-of-concept van de Flex Scan dienst opgeleverd. De Flex Scan brengt het flexibiliteitspotentieel van zowel individuele ondernemers als het collectief op een bedrijventerrein in kaart. De Flex Scan kan op termijn voor ieder bedrijventerrein in Nederland worden uitgevoerd om aan lokale partijen handelingsperspectief te bieden voor het ontsluiten van flexibiliteit.