FURI

FAN en USEF referentie implementatie FURI

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De stichtingen USEF en FAN hebben tijdens de Europese Utility Week van 2014 een Memorandum of Understanding getekend die gaat over de samenwerking van beide stichtingen in de toekomst. In de toelichting op deze MoU is in meer detail vermeld hoe de samenwerking en samenhang tussen USEF en FAN moet worden gezien. Het FURI voorstel gaat over de technische invulling van deze samenwerking, voornamelijk gericht op de vraag hoe de ontwikkelde software van beide stichtingen met elkaar gaat samenwerken en de borging hiervan bij de beide stichtingen

Doelstelling
Om er voor te zorgen dat beide referentie implementaties naast elkaar maar vooral ook met elkaar kunnen bestaan zullen beide stichtingen werken aan de integratie van de referentie implementaties, en zorgen voor een technische invulling daarvan die ook binnen de stichtingen wordt geborgd.

Korte omschrijving
In beide stichtingen wordt gewerkt aan een software implementatie van de door de stichtingen ontwikkelde specificaties. Deze zogenaamde referentie implementaties realiseren een functionerende omgeving op basis van deze specificaties, en zijn daarmee dan ook een belangrijk middel voor de stichtingen om de specificaties te toetsen. Bovendien zijn de implementaties geschikt als versneller voor partijen die diensten en producten willen maken op basis van de standaarden van de stichtingen.

Resultaat
Het FURI project levert een werkende USEF / FAN implementatie op en zal afspraken maken over het proces om dat ook zo te houden.