Extase

Extase

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Gebouwgeïntegreerde zonne-energie, ofwel BIPV, wordt vaak gezien als de meest verstandige wijze van duurzame elektriciteitsopwekking in de gebouwde omgeving om een aantal redenen: mooier, architectonisch, langere levensduur, hogere opbrengst, verhoogde bouwwaarde en een verbetering van verouderde bouwoplossingen. Helaas zijn beschikbare BIPV oplossingen vaak nog te duur waardoor ze moeilijk kunnen concurreren met standaard zonnepanelen die als op-dak oplossing (Building Applied Photovoltaics - BAPV) worden gemonteerd.

Doelstelling
Dit project heeft als doel om BIPV gereed te maken voor grootschalige toepassing in Nederland door het combineren van hoogwaardige technologie en het realiseren van demonstratieprojecten met als gevolg het creëren van voldoende massa waarmee de kostprijs van BIPV systemen verder daalt.

Korte omschrijving
In werkpakket 1 ontwikkelt Exasun haar laminaattechnologie en werkt KIWA aan versnelde levensduurtesten op paneelniveau om een levensduur van >30 jaar aan te tonen. In de werkpakketten 2 t/m 6 worden vervolgens de BIPV systeemontwikkelingen in combinatie met de Black Glass module-integratie uitgevoerd voor ZigZagSolar, COSMOS, Mystiek, AER en Black Roof. In werkpakket 7 vindt de systeemintegratie en demonstratie plaats. Hierin ontwikkelt KIWA tevens versnelde levensduurtesten op systeemniveau. Autarco werkt aan systeemintegratie en monitoring en werkt i.c.m. de overige partners de businesscase van de diverse producten in een totaaloplossing uit. Er worden demonstraties gerealiseerd van de diverse BIPV concepten in samenwerking met bouwpartners. NEBER/Zuyd is verantwoordelijk voor monitoring van de gerealiseerde opstellingen en werkt samen met de NVTB aan disseminatie van de resultaten in de bouwindustrie.

Resultaat
In dit project worden vijf BIPV concepten voorzien van de Black Glass technologie van Exasun: - COSMOS voor gevels van TULiPPS; - ZigZagSolar van Wallvision; - Mystiek zonnedakpan van Solinso; - AER – Aesthetic Energy Roof van AERspire; - Black Roof van Exasun. Voor alle projecten worden demonstraties gerealiseerd om de toegevoegde waarde m.b.t. lage systeemprijs, hoog energie conversierendement, lange levensduur, fraaie esthetiek en lage technische complexiteit en financiële risico's aan te tonen.