ELECTRE

EVALUATING LIFETIME OF ELECTROLYSERS MANAGING FLUCTUATING SUPPLY OF RENEWABLE ENERGY

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Hydron Energy en ECN werken in dit project samen om te bepalen wat de meest belangrijke processen in de electrolyzer zijn die bijdragen aan de achteruitgang van de prestaties onder wisselende belasting.

Korte omschrijving
Belangrijke stappen in het project zijn: - Opstellen van representatieve belastingprofielen voor de electrolyzer; - Het ontwikkelen van een test-station waarmee de dynamische profielen onderzocht kunnen worden; - Experimenteel vaststellen van de belangrijkste verouderingsfactoren voor de electrolyzer technologie. - Gezamenlijk met andere stakeholders uit industrie en kennisinfra opzetten van een roadmap om te komen tot standaard methoden en protocollen om de levensduur van electrolyzers die gebruikt worden een wisselend aanbod duurzame elektriciteit om te zetten. - Opzetten van een Europees project om de eerste fase van de roadmap uit te voeren.

Resultaat
De belangrijkste beoogde resultaten van het project zijn: - Inzicht in de specifieke degradatiemechanismen van de Hydron Energy stack en de mogelijkheid deze te verbeteren. - Ontwerp van een test-station, dat Hydron Energy aan derden zou kunnen leveren. - Een internationaal samenwerkingsverband op basis van de inzichten die in het project worden gegenereerd met betrekking tot de levensduur.