E-RENOVA

Esthetische prefab renovatie-oplossingen met energiewinnende gebouwschil

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Het afgelopen decennium zijn veel renovatieconcepten ontplooid om in één sprong energieneutraal of NOM te worden. Vaak bleek de sprong te groot en is substantiële opschaling veelal uitgebleven. Een getrapte aanpak waarbij gebouweigenaren hun eigen renovatiepad kunnen uitstippelen en investeringen spreiden, kan ondanks kleinere stappen meer impact hebben. Er is behoefte aan breed inzetbare producten die relatief eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd en geïntegreerd.

Doelstelling
Doel van het project is het in een eerste toepassing demonstreren van spijtvrije energierenovatie(s) gebaseerd op baanbrekende innovaties van eerdere en lopende ontwikkelprojecten. De producten vormen een menu waaruit de gebruiker/afnemer zijn energie-renovatiepad kan samenstellen en realiseren. E-RENOVA heeft als doel eerdere technologieën te combineren, optimaliseren, te productizen, en uit eindelijk tot mass customized prefab productie te brengen. E-RENOVA heeft de ambitie om: 1. de esthetische zonactieve gebouwschil te benutten in grondgebonden woningen, hoogbouw en utiliteit (kantoren, maatschappelijk vastgoed, etc.), door in een optimale verhouding zonnestroom en zonnewarmte te winnen, 2. deze direct met behulp van warmtepomp en via korte termijn warmte of koude opslag (12 h) voor het gebouw te benutten, en 3. te combineren tot mass customized prefab producten (zowel bouwkundig als installatietechnisch).

Korte omschrijving
Resultaat is een ontwikkelde set van prefab product suites (die in pilots toegepast en gevalideerd worden), en na validatie uitgerold worden in grote aanpalende renovatie projecten. De op elkaar afgestemde producten (product suite), met businesscases en bijbehorende ontwerp- en beslistools, maken het mogelijk dat gebouweigenaren een energierenovatie samenstellen, die stapsgewijs kan worden uitgerold. De producten zijn aantrekkelijk door hun eenvoud, prijs en uitstraling, en houden daarnaast rekening met reductie op het elektriciteitsnet en afbouw van saldering. Voorbeelden, uitgewerkt in pilots, zijn 1) een prefab zon-actief dak met geïntegreerde PV- en warmtewin-panelen, gecombineerd met korte termijn warmteopslag, en warmtepomp in een prefab installatie, en 2) een prefab turnkey installatiemodule voor hoogbouw / utiliteit met warmtepomp en (korte termijn) warmteopslag gecombineerd met zon-actieve gevels en dak.

Resultaat
De activiteiten omvatten synthese tot integrale oplossingen van binnen E-RENOVA doorontwikkelde technologieën. De doorontwikkeling van 1. warmtepomp voor zon-thermische gebouwschil, 2. esthetische zon-actieve warmte-PV-schil, en 3. energiemanagementsystemen. De synthese bevat product suites met installatieoplossingen voor zowel woningbouw als hoogbouw (zowel gestapelde woningen als utiliteit), uitgewerkt in concrete werk- en productie processen. Deze werk- en productie processen zullen worden getoetst in concrete pilots: een pilot woningenbouw en twee pilots voor hoogbouw/utiliteit).