SOLDYNA

Esthetic SOLar blinds for DYNAamic light management

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Om tot een energie neutrale gebouwde omgeving te komen is enerzijds ontwikkeling en grootschalige toepassing nodig van systemen voor opwekking van hernieuwbare energie. Anderzijds is innovatie nodig op het gebied van energiebesparing, met name door middel van slimme energierenovatie van bestaande gebouwen.

Doelstelling
Binnen dit project wordt een productconcept ontwikkeld en geëvalueerd voor een dynamisch vleugelzonweringssysteem dat volledig geautomatiseerd de juiste stand aanneemt ten opzichte van de zon voor optimaal lichtmanagement in utiliteitsgebouwen. Geïntegreerde dunne film zonnecellen leveren de benodigde elektriciteit voor aansturing van zowel de vleugelzonwering als overige (klimaat)installaties in het gebouw.

Korte omschrijving
Om de doelstellingen te bereiken wordt binnen het project kennis opgebouwd over: 1) benodigde eisen aan dunne film PV (o.a. esthetiek, levensduur, maatvoering, elektrische aansluiting, efficiëntie en elektriciteitsopbrengst) voor toepassing in de gebouwde omgeving; 2) het integreren van dunne film PV in complexe en gekromde oppervlaktes; 3) benodigde hardware voor het gebruik van zonnestroom als voeding voor de vleugelzonwering en het beschikbaar maken van het overschot aan elektriciteit voor andere toepassingen in het gebouw; 4) benodigde regeltechniek voor dynamische aansturing van vleugelzonwering op decentraal niveau; 5) economische en energie technische haalbaarheid van een dynamisch vleugelzonweringssysteem met geïntegreerde dunne film PV.

Resultaat
Dit project resulteert in: A een concept voor een geautomatiseerd, dynamisch vleugelzonweringssysteem met geïntegreerde dunne film PV; B aangetoond werkingsprincipe met behulp van een pilot module op kleine schaal; C evaluatie van economische en energie-gerelateerde haalbaarheid.