Enhanched Gas Recovery

Publieke samenvatting / Public summary

Korte omschrijving
De meeste gas velden in Nederland naderen het einde van hun levensduur, hun “End-of-field-life”. Het injecteren van een inert gas als N2 or CO2 is een manier om extra gas te produceren uit deze velden (“Enhanced Gas Recovery”). Hieronder zijn de stappen beschreven om een beter inzicht te krijgen in de technische haalbaarheid van deze technologie en de mogelijke toepasbaarheid daarvan 1. TNO zal een literatuurstudie uitvoeren op het gebied van EGR kennis en praktijkkennis (waarschijnlijk beperkt tot K12-B en Budafa gasvelden). OP basis van dit onderzoek en beoordeling van goed reservoir engineering, zullen eigenschappen worden geidentificeerd die toepassing van EGR bevorderen. Om te komen tot een gebalanceerde en representatieve set van kandidaat velden zal het zoekprofiel besproken worden met programmadeelnemers. Daarbij zal de breedte en he detailniveau bepaald worden. Beschikbare data zal ook dan bijeen gebracht moeten worden. Een definitief zoekprofiel zal warden bepaald en toegepast.