E3 BioFRAME

Energy Efficient Exploitation of Biomass for Fuels Rubber Asphalt Materials and Energy

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Voorbeeld van bioraffinage, duurzame brandstoffen uit tweede generatie biomassa (lignine)

Doelstelling
Het projectdoel is het ontwikkelen van vier groene productapplicaties door het gebruik van lignine en cellulosevezels als grondstof. De productapplicaties zijn banden, asfalt, transportbrandstof en verpakkingsmateriaal. Voor deze toepassingen wordt onderzocht welke biomassasoorten het meest geschikt zijn en wat de meerwaarde van zuivere organosolv lignine en cellulosevezels is in vergelijking met onzuivere stromen uit traditionele pulpingprocessen.

Korte omschrijving
Via organosolv worden drie biomassastromen gescheiden in fracties, die daarna via opwerkingsstappen op kilogramschaal naar de beoogde eindproducten worden omgezet. De eindproducten zijn banden, asfalt, transportbrandstoffen en verpakkingsmateriaal. Op basis van de resultaten wordt de meest geschikte biomassastroom geselecteerd. Vervolgens worden de processtappen in de keten verder ontwikkeld zodat optimale eigenschappen van het eindproduct worden bereikt. De meerwaarde van organosolv en de economische haalbaarheid van de vergroening wordt getoetst en een visie op de marktintroductie wordt uitgewerkt.

Resultaat
Het project levert proceskennis omtrent de wijze waarop producten door het gebruik van lignocellulose biomassa als grondstof optimaal kunnen worden vergroend, en enkele prototypes van deze producten: autobanden, asfalt, biobrandstof en verpakkingsmateriaal.