FIEGO

Energo fiego

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Duurzaamheid (met name energiebesparing) kan je stimuleren maar minstens zo krachtig is de lat voor minimale duurzaamheid hoger leggen.

Doelstelling
Doelstelling is dat er geen niet duurzame panden meer bijkomen, dat duurzaamheid bij herontwikkelingen altijd een rol speelt en dat de bestaande voorraad versneld wordt verduurzaamd.

Korte omschrijving
Dit project onderzoekt de mogelijkheden om duurzaamheid onderdeel te maken van de voorwaarden van de financiers van allereerst nieuwbouw en herontwikkelde kantoren, vervolgens andere typen commercieel vastgoed en tenslotte herfinanciering van bestaande vastgoed.