ENPREGA

EnergiePrestatie garantie

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Veel huishoudens kunnen de investering die nodig is om hun woning energiezuinig te maken niet opbrengen of hebben onvoldoende vertrouwen dat de investering daadwerkelijk loont. Om die reden blijft een groot aantal woningen onnodig veel energie verbruiken. Door bovengenoemde bezwaren weg te nemen willen de deelnemers aan het ENPREGA project een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen van de TKI Energie met betrekking tot energie besparing en de verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding. Daarnaast geven partijen middels het ENPREGA project concrete invulling aan de realisatie van het Energieakkoord.

Doelstelling
Het doel van het ENPREGA project is om een energieprestatie garantie, een interventiestrategie om het verbruik te beïnvloeden en een juridisch kader te ontwikkelen op basis waarvan innovatieve nieuwe diensten door een ESCO op de markt worden aangeboden. Daarnaast zal een blauwdruk van de ESCO beschikbaar worden gesteld zodat ook andere partijen zich op deze markt kunnen begeven en helpen de markt verder te ontwikkelen en bedienen.

Korte omschrijving
De dienst van de ESCOs zal de woningeigenaar volledig ontzorgen in haar streven naar energiebesparing en integreert de elementen: energieadvies, energiegebruik monitoring, interventie / gedragsbeïnvloeding, financiering, energieprestatie garantie / bespaargarantie en één factuur. Het onderzoek dat in het kader van het project wordt uitgevoerd richt zich op onderstaande onderzoeksvragen:

1.
Hoe bruikbaar zijn de berekende besparingen uit het EPA maatwerkadvies en andere adviestools?

2.
Wat zijn de risico’s en de kosten van de garantie?

3.
Welke (juridische) overeenkomsten zijn nodig om de bespaargarantie aan te kunnen bieden?

4.
Welke interventiestrategieën kunnen worden toegepast en hoe effectief zijn die?

5.
Hoe kan een ESCO zodanig worden ingericht dat energieprestatie garantie kosteneffectief kan worden aangeboden en hoe kan de branche het toezicht op dergelijke ESCO’s organiseren?


Resultaat
Het ENPREGA project levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van Nederland. De ESCO zal jaarlijks 0,4 GJ besparen in de bestaande bouw. Vergelijkbare ESCOs zullen nog eens 1,6 GJ per jaar bijdragen. Het economisch perspectief van het ENPREGA project blijkt uit haar bijdrage aan de omzet van de betrokken deelnemers van €80 miljoen per jaar, de toegenomen werkgelegenheid van 900 FTE’s en de €50 miljoen die woningeigenaren jaarlijks besparen. Indirect is de bijdrage groter, zeker als naar aanleiding van het ENPREGA project andere ESCOs onstaan met vergelijkbare diensten.