SecureVent

Energiebesparing en luchtkwaliteit goed (in)geregeld

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
In meer dan 80% van de Nederlandse woningen blijkt de integrale prestatie van de luchtinstallatie bij oplevering niet te voldoen aan de minimale eisen van het bouwbesluit. Dit heeft grote gevolgen voor de binnenluchtkwaliteit en de energetische prestatie van woningen. Borging van een goed functionerende luchtinstallatie verhoogt de binnenluchtkwaliteit en bespaart energie.

Doelstelling
Het doel is om de integrale prestaties van luchtinstallaties in woningen te borgen. Een onmisbare schakel hierin is de beschikbaarheid van meetinstrumenten voor de professionele markt. Dit is essentieel om regelsystemen in woningen goed te laten functioneren en beloofde prestaties op het gebied van binnenmilieu en energiegebruik daadwerkelijk te realiseren.

Korte omschrijving
Activiteiten: 1 Ontwikkeling van prototypes van meetinstrumenten en bijbehorende meetmethodieken waarmee eenvoudig, snel en betaalbaar kan worden getoetst of de luchtvolumestroom en het geluidniveau van het ventilatiesysteem en de luchtdichtheid van de gebouwschil voldoen. 2 Validatie van de ontwikkelde meetinstrumenten en meetmethodieken aan huidige uitgebreide meetmethoden. 3 Ontwikkeling van een uitvoeringsprotocol en validatie van dit protocol in de praktijk. 4 Regelmatig interactieve (werk)sessies met ventilatie- en installatiebranche, garantie-instituten en eindgebruikers om de ontwikkelde meetinstrumenten, meetmethodieken en het uitvoeringsprotocol aan te laten sluiten bij de behoeften van de markt. 5 Regelmatige interactie met partijen die betrokken zijn bij de ophanden zijnde Private kwaliteitsborging met als streven de ontwikkelde meetinstrumenten, meetmethodieken en het uitvoeringsprotocol in te bedden in de procedures rondom private kwaliteitsborging. 6 Haalbaarheidsstudie naar mogelijkheden om ontwikkelde meetmethodieken geschikt te maken voor grote groepen bewoners (via o.a. Woonbond, Vereniging Eigen Huis, VACpunt Wonen).

Resultaat
De belangrijkste beoogde resultaten zijn: 1. Prototypes van meetinstrumenten voor toetsing van de luchtvolumestroom en het geluidniveau van het ventilatiesysteem en de luchtdichtheid van de gebouwschil. 2. Een uitvoeringsprotocol voor het gebruik van de prototypes door installateurs, inclusief een eenvoudig te bedienen app. 3. Haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden om de ontwikkelde meetinstrumenten/methodieken geschikt te maken voor grote groepen bewoners. 4. Plan van aanpak voor inbedding in private kwaliteitsborging. 5. Plan van aanpak voor het aanbieden van de 'Luchtkwaliteit als dienst'.