UrbanCement

Energiebesparing, CO2 Reductie en de Valorisatie van Secundaire Grondstoffen in de Cementindustrie

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De cementindustrie is een energie-intensieve industrie en verantwoordelijk voor 4% van de wereldwijde CO2 uitstoot. De cement- en betonindustrie hebben daarom als doel gesteld deze uitstoot te verminderen. Deze en andere doelen zijn vastgelegd in de Green Deal Beton. ASCEM heeft een technologie ontwikkeld voor de productie van een nieuw type cement uitgaande van secundaire grondstoffen (bodemas, papieras, gerecycled beton, gedenatureerd asbest, metaalslakken en gerecycled aluminium). Naast 24% energiebesparing levert deze technologie de volgende verregaande milieuvoordelen: - 60% CO2 reductie - een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie (82% secundaire grondstoffen) - 19% vermindering van grondstoffengebruik.

Doelstelling
Doel van het project is om de UrbanCement technologie op pre-commerciƫle pilotschaal te demonstreren en valideren. Aan de ene kant wil het consortium hiermee de technologie valideren en de markt overtuigen van de unique selling points van de technologie. Daarnaast wil het consortium kennis opbouwen om de technologie op te schalen en te commercialiseren.

Korte omschrijving
Activiteiten binnen het project: - Ontwerpen en bouwen van een pilotplant met een capaciteit van 1-2 t/uur - Valideren van de technologie voor een zestal secundaire grondstoffen - Aantonen van de energiebesparing en CO2 reductie - Validatie van de geproduceerde cement en afgeleide betonproducten - Kennisverspreiding om stakeholders te betrekken, acceptatie van de technologie te bevorderen om zo de stap richting commercialisatie te bevorderen.

Resultaat
Met het project wordt de UrbanCement technologie de 'proven technology' die nodig is voor verdere commercialisatie. Het project biedt daarmee een impuls om te investeren in UrbanCement en draagt zo bij aan energiebesparing, CO2 reductie en een circulaire economie. UrbanCement zal een versterkende impact hebben op de Nederlandse economie. De technologie biedt goede exportkansen en heeft Europees en wereldwijd een groot herhalingspotentieel.