Energie Handels Platform-Pannenweg B.V.

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Steeds meer bedrijventerreinen kampen met netwerkproblemen zoals netcongestie. De bedrijven op die bedrijventerreinen willen uitbreiden, zonnepanelen plaatsen en van het gas af. Probleem wat zich hierbij voordoet is het gebrek aan netwerkcapaciteit om die ambities te realiseren. Uitbreiden, aanschaffen van extra zonnepanelen of van het gas af is daardoor voor langere tijd niet mogelijk. Zelfs al geplaatste zonnepanelen moeten dikwijls begrensd worden in hun terug levering zodat kostbare zonne-energie verloren gaat! Voor de Pannenweg II, het bedrijventerrein waar deze aanvraag over gaat, wordt deze structurele congestie nog voorzien voor een periode van tenminste 7 jaar.

Doelstelling
Het consortium wil een schaalbaar, kosteneffectief en herhaalbaar decentraal netwerk inclusief smart grid ontwikkelen, testen en demonstreren. Het consortium ontwikkelt het product op bedrijventerrein Pannenweg II te Nederweert. Daarnaast worden binnen dit project ontwikkelwerkzaamheden uitgevoerd om de lichtgewicht zonnepanelen van Solarge verder geschikt te maken voor toepassing op bedrijfsgebouwen. Dit draagt bij aan de verbreding van de mogelijkheid tot opwek van duurzame energie door bedrijven wiens panden nu niet voldoende zijn toegerust op zonnepanelen of waar de brandveiligheid onvoldoende geborgd is.

Korte omschrijving
Activiteiten zijn ingedeeld in meerdere werkpakketten. Achtereenvolgens zijn de activiteiten gericht op: - Ontwikkeling decentraal netwerk en panelen - Investeren in nieuwe opwek - Koppeling, monitoring en uitbreiding - Ontwikkeling schaalbaar model Gehanteerde methodes voor de uitvoering van activiteiten zijn onder meer: experimentele ontwikkeling, investeringen, monitoring, praktijk testen, inhuur externe expertise en technische consults.

Resultaat
Het beoogde resultaat van dit project is om: - Te demonstreren dat het mogelijk is om een decentraal energiesysteem met opwek, handel, distributie en opslag op te zetten die herhaalbaar en schaalbaar is voor meerdere bedrijventerreinen - Aan te tonen dat er een besparing op SDE++ kosten vanuit RVO plaatsvindt (vóór 2030) - Techniek te ontwikkelen en te demonstreren om op nu nog ongeschikte daken lichtgewicht zonnepanelen te kunnen monteren