E-TSH

Energie besparen als anderen de rekening betalen

Publieke samenvatting / Public summary

De gedragsaspecten van energiebesparing in studentenwoningen en hotels

Veel maatregelen voor energiebesparing maken gebruik van financiële prikkels om consumenten tot actie aan te zetten. Maar wat als die prikkels niet relevant zijn? Bijvoorbeeld op het werk (waar de baas de rekening betaalt) of in hotels en studentenkamers (waar energie bij de kamerprijs is inbegrepen)? Om in deze situaties maatregelen te kunnen nemen, is meer kennis nodig van niet-financiële prikkels die een positief effect hebben op energiebesparing. Denk aan sociale prikkels en feedback.

Onderzoeksvraag

Hoe kunnen succesvolle interventies worden opgezet zodat ook individuen die zelf de energierekening niet betalen energie gaan besparen door hun gedrag te veranderen?

Onderzoeksmethode

Het onderzoek richt zich op het effect van verschillende interventies op het gedrag van hotelgasten en studenten. Met verschillende veldexperimenten worden niet-financiële manieren om energiebesparing te bevorderen getest. Studenten die een semester lang in The Student Hotel verblijven en ‘normale’ hotelgasten hebben hierbij verschillende interventies ondergaan. Met slimme meetapparatuur is het precieze elektriciteitsverbruik, thermostaatgebruik en warm waterverbruik van de gasten in kaart gebracht.

In de pilot hebben de onderzoekers geëxperimenteerd met een interventie waar sommige studenten een commitment tekenden en een cadeautje kregen als dank voor hun deelname. De hypothese was dat mensen die zich committeren aan energiebesparend gedrag, dit ook gaan vertonen. Met de cadeautjes wilden de onderzoekers ervoor zorgen dat de studenten iets terug wilden doen voor The Student Hotel, in dit geval door energie te besparen. Dit is getest door de gasten te verdelen in verschillende experimentele groepen.

Resultaten

De onderzoekers concludeerden dat het helpt als mensen zich actief committeren aan energiebesparend gedrag. Dit effect is te vergroten door hen hier vooraf voor te belonen met een cadeautje voor zichzelf. Er is ook een positief effect gevonden wanneer studenten een cadeautje voor een ander ontvangen en geen commitment tekenen. Het experiment is vervolgens herhaald. Daarbij is ook gebruik gemaakt van slimme meetapparatuur om het daadwerkelijke elektriciteitsverbruik te meten. De resultaten van deze studie worden nu geanalyseerd. De eerste resultaten laten steeds een effect van 2,5 tot 15% energiebesparing zien.

Vervolg

De komende tijd gaan de onderzoekers kijken naar het gebruik van innovatieve technieken die energiezuiniger zijn dan reguliere technieken. Zorgt bijvoorbeeld een energiezuinige lamp ervoor dat mensen de verlichting sneller uitzetten, omdat het duurzame karakter van de lamp aanzet tot energiezuinig gedrag? Of laten zij zo’n lamp juist langer aanstaan vanuit de gedachte dat zij met de aanschaf van de lamp voldoende hebben bijgedragen aan het milieu? De onderzoekers willen ook inzoomen op de invloed van de sociale omgeving op energiebesparend gedrag. Wat gebeurt er als je alle mensen met een hoge of juist lage milieuattitude bij elkaar zet? En wat is het effect als je de groepen mengt?