EGR2

EGR technical and economic feasibility

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Gasreserves zijn niet altijd volledig winbaar met klassieke technieken. Door het optimaliseren van gaswinning kunnen velden langer in productie worden gehouden, waardoor de opbrengst van een bestaand veld wordt verhoogd en de levensduur verlengd.

Doelstelling
Het beschrijven van de kosten en baten van 'Enhanced Gas Recovery' (EGR) in Nederlandse gasvelden, aan de hand van case studies van specifieke gasvelden.

Korte omschrijving
Dit project bestaat uit de volgende aspecten: - Een strategieontwikkeling voor toepassing van EGR; - Aanpassingen van apparatuur op platform en putten; - Een eerste orde kosteninschatting op meerdere niveaus (velden en clusters); - De ontwikkeling van een haalbaarheidstool.

Resultaat
Dit project resulteert in een uitspraak over de haalbaarheid van EGR in andere Nederlandse gasvelden, zowel onshore als offshore.