DSSI

Efficient Support Structure Design through Improved Dynamic Soil Structure Interaction Modeling

Publieke samenvatting / Public summary

Een belangrijke bottleneck voor kostenreductie voor offshore wind turbine ondersteuningsconstructies is het gebrek aan kennis van de dynamische grond-constructie interactie. Dit komt doordat de voornaamste bronnen van onzekerheid bij het ontwerp van offshore ondersteuningsconstructies de dynamische stijfheid en dempingseigenschappen van de grond zijn. De huidige onzekerheid in deze eigenschappen zorgt voor conservatieve aannames over het gedrag van de grond, met niet optimale ondersteuningsconstructies tot gevolg.

Doelstelling van dit project is het verlagen van de levelised cost of electricity (LCOE) door het mogelijk maken van efficiƫnter ontwerp van ondersteuningsconstructies door het vergroten van de kennis van de dynamische grond-constructie interactie.

Bron: Siemens

Bron: Siemens