PEEC

Effectieve interventies om energie efficiëntie te vergroten en energiearmoede te verlagen

Publieke samenvatting / Public summary

Succesvolle interventies om energieverbruik van lage inkomensgroepen te verlagen

Als het om energiebesparing en verduurzaming gaat, wordt vaak in eerste instantie gekeken naar midden- en hoge inkomensgroepen. Deze hebben de financiële middelen om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Een grote groep in Nederland heeft echter een laag inkomen, is veel thuis en heeft een hoge energierekening heeft. Bij deze groep valt op duurzaamheidsgebied winst te behalen.

Onderzoeksvragen

  • Welke interventies zijn geschikt om energiezuinig gedrag te stimuleren bij lage inkomensgroepen?
  • Wat zijn de werkzame elementen in deze interventies?

Onderzoeksmethode

Om te achterhalen welke interventies succesvol zijn, wordt toegepast onderzoek gedaan in een aantal pilotprojecten. Deze projecten hanteren uiteenlopende praktische methoden om energiearmoede te bestrijden. Zo werkt een aantal projecten met energiecoaches: iemand die bij mensen op bezoek komt en advies geeft over hoe zij hun woning energiezuiniger kunnen maken. Wat voor soort persoon is het best in staat zulke kennis over te dragen? Is dat een adviseur met technische kennis? Of iemand uit de (schuld)hulpverlening? Uit deze pilotprojecten worden werkzame elementen gedestilleerd.

Welke elementen effectief zijn, moet blijken uit analyse van de projecten. Bij alle pilots wordt een combinatie van kwantitatieve (surveys, analyse van meterstanden) en kwalitatieve onderzoeksmethoden (focusgroepen, participerende observaties) ingezet.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek worden praktisch toepasbaar gemaakt voor verschillende instanties. Met het onderzoek wordt in kaart gebracht welke interventie het beste werkt voor welke doelgroep. Hierbij wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen mensen die de eindjes net niet aan elkaar kunnen knopen en mensen die in de schuldsanering zitten. Deze kennis wordt verwerkt in een online toolkit.

Voor wie is dit interessant?

In deze toolkit vinden onder andere gemeenten, woningcorporaties, energieloketten, energiebedrijven, installatiebedrijven, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening praktische stappen die zij direct kunnen toepassen.