TKI-7SE

Een innovatief lage temperatuur warmtekoude uitwisselingsnet voor het Schouwburgplein

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding


Doelstelling
Onderzoek naar de haalbaarheid van een laagtemperatuur warmtenet in het centrum van Rotterdam. Tevens gebruik van warmte uit het riool (riothermie) en w/k-winning uit regenwater dat gebufferd gaat worden op daken van utiliteitsgebouwen. Gekeken wordt naar

Korte omschrijving


Resultaat