EcovatNET

Ecovat netbalanceringssysteem

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Ecovat heeft een energieopslagsysteem ontwikkeld dat hoge temperaturen (90C) kan opslaan over de seizoenen heen, met een in vergelijk met alternatieve bestaande systemen ongekende efficiëntie (90% energiebehoud over een periode van 6 maanden). Met behulp van TKI EnerGo is een eerste prototype ontwikkeld, dat met behulp van dit project doorontwikkeld kan worden en geschikt gemaakt wordt voor koude-opslag en invoeging van alternatieve opslagmedia (glycol).

Doelstelling
Hoge temperatuur warmte opslaan in een buffervat (Ecovat) en dat later distribueren in een wijk.

Korte omschrijving
Het project ECOVAT stelt zich tot doel om hoge temperatuur warmte op te slaan in een buffervat (Ecovat) en dat later te distribueren in een wijk. Het is een groot thermisch opslagsysteem met een goede opslagcapaciteit en levensduur. De thermische energieopslag ontstaat door middel van in de grond gevormde cilindrische volumes waarin modulair opbouwbare wanddelen geplaatst worden. De warmte-uitwisseling in het vat vindt plaats door middel van in de wand geïntegreerde warmtewisselaars.

Resultaat
Een Ecovat dat voldoende uitgebreid is om warmte op te slaan voor de gebouwde omgeving en te distribueren in de wijk.