EBD - Stakeholders of the biobased economy

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De invoering van een Biobased Economy (BBE) betekent niet alleen een grootschalige verandering in de productieprocessen, maar leidt ook tot veranderingen die diep ingrijpen in de organisatie en het alledaagse leven in de samenleving. Het besef dringt steeds meer door dat een BBE niet kan bestaan zonder een biobased society. Zonder draagvlak in de samenleving, kunnen de kansen niet worden benut en de uitdagingen niet worden overwonnen.

Doelstelling
Het doel van dit project is te onderzoeken wat een lekenpubliek op dit moment van een Biobased Economie (BBE) vindt en weet en hoe zij voor de BBE geïnteresseerd kunnen worden.


Korte omschrijving
Om de doelstelling van het project te behalen wordt een groep mensen uit verschillende gelederen uitgenodigd zitting te nemen in een burgerpanel, een 'Microsociety'. Deze groep neemt deel aan een programma van interacties met publiek en professionals. Dit programma is zo opgezet dat de uitkomsten op verschillende manieren zullen leiden tot zowel aandacht bij publieksmedia en vakmedia, als nieuwe inzichten.

Resultaat
Het project leidt tot een advies en onderzoeksrapport en feedback vanuit het publiek naar stakeholders. Dit levert nieuwe inzichten op die als basis dienen voor het betrekken van burgers bij de vergaande maatschappelijke veranderingen die de transitie naar een Biobased Economy met zich meebrengt.