EBD - macro-economische verkenning van duurzame energie en biorenewables innovaties

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Het doel van dit project is inzicht te verschaffen in de macro-economische gevolgen van het grootschalig gebruik van biomassa in Nederland en de duurzaamheidsaspecten hieromtrent.

Korte omschrijving
Het project bestaat uit twee delen: - Een ('bottum-up') studie op basis vna technologische verwachtingen waarin in relatief detail gekeken wordt naar markten waarin biomassa zal worden gebruikt, de energiedragers waarin deze wordt omgezet, de verwachte prijzen van grondstoffen en de kosten van omzetting, de uitstoot van broeikasgassen en de beschikbare hoeveelheid biomassa. - Een ('top-down') macro-economische studie waarin macro-economische modellen (MAGNET en Orange) worden gebruikt om de gevolgen van toenemend biomassagebruik op de economie te berekenen: groei van economische sectoren, vereiste hoeveelheid subsidies, effecten op de handelsbalans, werkgelegenheid, etc.

Resultaat
Het project levert de volgende resultaten: - inzichten in macro-economische impact en duurzaamheidseffecten voor verschillende toepassingen van biomassa; - inzicht in de grootste onzekerheden m.b.t. macro-economische impact van de verschillende toepassingen; - regionaal specifieke inzichten in de macro-economische impacts van opbouw van biobased capaciteit in Nederland; - inzicht in het energetische component van niet energetisch gebruik van biomassa; - inzicht in de herkomst van biomassa stromen; - een evaluatie van de positie van Nederland t.o.v. andere belangrijke landen in het veld van biobased economy.