EBD- Industriële wensen en maatschappelijke roadmap

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Het doel van dit deelproject is de focusering en prioritering van te ontwikkelen instrumenten voor beleid (van zowel industrie als van de overheid), duurzaamheidsopties, maatschappelijke inbedding en onderwijs in het Economie, Beleid en Duurzaamheid (EBD) programma.

Korte omschrijving
Het project bestaat uit vier fasen: 1: Inventariseren van lopende projecten op het terrein van economie, beleid en duurzaamheid (EBD), met de volgende kernvragen: wat zijn de doelstellingen? Wat zijn de beoogde resultaten? Welke resultaten zijn al bereikt? Welke partners werken aan dit project? Wat is het budget? 2: Prioritering van projecten in EBD; Overleg en overeenstemming over prioriteiten EBD. 3: Ontwikkeling Innovatie Roadmap; Ontwerp Maatschappelijke Roadmap geïntegreerd aan Innovatie Roadmap TKI BBE. 4: Publicatie en disseminatie monitoring; Disseminatie en continue evaluatie I&M Roadmap.

Resultaat
Dit deelproject levert een Maatschappelijke Roadmap op die de basis vormt voor de gefaseerde aanpak van het gehele EBD programma.