EBD - Indirecte duurzaamheidscriteria bij vaste biomassa voor feitelijke bijstook van e-prod.

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Een voorwaarde om innovatieve en technologische ontwikkeling op het gebied van Biobased Economy te laten slagen is de beschikbaarheid van duurzame biomassa. De bestaande duurzaamheidsstandaarden zijn nog onvoldoende ontwikkeld om duurzaamheid van alle biomassaketens volledig in kaart te brengen. De snelle stijging van de vraag naar vaste biomassa voor tal van toepassingen leidt er toe dat Indirect Land Use Change (ILUC) ook voor vaste biomassa een belangrijke issue kan gaan worden. Bedrijven kunnen daar beter op vooruit lopen, om te voorkomen dat achteraf blijkt dat de verkeerde investeringen zijn gedaan. Daarom moet een duurzaamheidskader ontwikkeld worden, door biomassaketens bottom-up in kaart te brengen, zowel in binnen- als in buitenland.

Doelstelling
Doel van dit project is het analyseren van de duurzaamheid van bestaande biomassa ketens met focus op het risico op negatieve effecten door Indirect Land Use Change (ILUC) en Carbon Debt (C-debt) en het ontwikkelen van een bottom-up methodiek om deze risico's als energiebedrijf te kunnen minimaliseren.

Korte omschrijving
Het project is gericht op de volgende vier essentiƫle elementen: - Een gezamenlijke analyse vna de duurzaamheid van concrete ketens van vastet biomassa; - specifieke aandacht voor mogelijke indirecte effecten (ILUC); - Specifieke aandacht voor mogelijke Carbon Debt effecten; - Concrete ervaring opdoen met de praktische toetsbaarheid van duurzaamheid van ketens voor vaste biomassa.

Resultaat
Resultaten van het project zijn: - Inzicht in de toetsbaarheid van vooral indirecte duurzaamheid van vaste biomassa ketens;- - Inzicht in de mate waarin mogelijke verdringingseffecten (ILUC) en C-debt een bedreiging vormen voor de duurzaamheid van vaste biomassa; - Praktische handreikingen (checklist) voor bedrijven om het risico op ILUC in kaart te brengen en te minimaliseren; - Meer consensus tussen energiebedrijven en maatschappelijke organisaties over duurzaamheid van biomassa.