vLW-Project

Duurzaam Warmtesysteem Innovaties aardgasloze wijken

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Nederland loopt achter in het verduurzamen van de samenleving ten opzichte van het energieakkoord van de Europese Unie. Om deze reden stelt de Nederlandse overheid steeds strengere energie/milieueisen aan het bouwen van nieuwbouwwoningen. Sinds juni 2018 is het verplicht om nieuwbouwwoningen volledig gasloos te kunnen verwarmen. Ook de renovatiesector zal hier aan moeten geloven. Ruim zeven miljoen woningen moeten in Nederland uiteindelijk allemaal worden gerenoveerd waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Het streven is goed maar er blijkt nog geen ideale oplossing te zijn voor dit probleem. Om deze reden heeft vLW een duurzaam warmtesysteem ontwikkeld waarbij de lage investering en de betrouwbaarheid voor op staan om een renovatiewoning “aardgasloos ready” en uiteindelijk volledig gasloos te maken.

Doelstelling
Het doel van dit project is om renovatiewoningen volledig af te sluiten van het gasnetwerk door gebruik te maken van het vLW systeem i.c.m. een duurzame naverwarmer. Met alle sterke partners van vLW is het mogelijk om op grote schaal dit product in de markt te zetten en daarmee op korte termijn renovatiewoningen “aardgasloos-ready” te maken.
Hierbij wordt gewaarborgd dat het financieel aantrekkelijk is voor de consument. Ook is in het ontwerp rekening gehouden met een eenvoudige installatie, waardoor het mogelijkheden biedt om op korte termijn snel en grootschalig toegepast te worden. Tegelijkertijd wordt er ook rekening gehouden met de overlast die het kan veroorzaken voor de gebruiker/bewoner waarbij de esthetische kwaliteit van de woning bewaard blijft. Binnen de projectperiode van één jaar zal dit product volledig getest en gecertificeerd worden, zodat na enkele maanden de eerste systemen in de markt gezet kunnen worden.


Korte omschrijving
Dit project bestaat uit een tiental taken waar vLW met haar partners zich het komende jaar mee bezig gaat houden:
1. Prototype huidig ontwerp. Bouwen van een prototype van het vLW systeem
2. Monitoring & verifiëren. Meetdata uit de praktijk verkrijgen middels prototypes huidig ontwerp en verifiëren met theoretische waardes uit rekenmodel.
3. Optimalisatie & fine-tuning. Optimalisatie vLW systeem.
4. Onderzoek installatieproces. Onderzoek doen om het installatieproces van het vLW systeem te versnellen.
5. Onderzoek vLW systeem voor aardgasloze woning. Onderzoek doen om het vLW systeem te combineren met een duurzame naverwarmer, om zo gasaansluiting overbodig te maken.
6. Prototype aardgasloze woning. Prototype bouwen vLW systeem i.c.m. duurzame naverwarmer.
7. Onderzoek overschot. Onderzoek doen naar overschot aan warmte in de zomer.
8. Gelijkwaardigheidsverklaring. Benodigde documentatie opstellen voor gelijkwaardigheidsverklaring.
9. Digitalisering vLW systeem. WoonConnect zal het vLW systeem zowel visueel als energetisch digitaliseren.
10. Marketingplan. Marketingstrategieën onderzoeken en uitwerken alvorens de markt wordt betreden en businessplan opstellen.


Resultaat
Hardware:
• Prototypes vLW systeem.
• Prototype vLW systeem i.c.m. duurzame naverwarmer.

Software:
• Rekenmodel vLW systeem (aardgasloze woning hierin verwerkt).
• Uitbreiding van WoonConnect met het vLW systeem.

Rapporten:
Ontwerpdossier opgebouwd uit de volgende delen:
• Meetresultaten prototypes huidig ontwerp.
• Systeemoptimalisatie.
• Gelijkwaardigheidsverklaring.

Onderzoeksrapport opgebouwd uit de volgende delen:
• Rapportage aardgasloze woning inclusief nieuw ontwerp vLW warmtesysteem i.c.m. duurzame naverwarmer.
• Rapportage zomers overschot inclusief mogelijke oplossingen.
• Rapportage onderzoek installatieproces.

Marketingplan
• Onderzoek doelgroep.
• Businessplan.
• Onderzoek marketingstrategieën.
• Onderzoek Internationale marktpotentie.