DSD

Dutch Solar Design

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen leiden tot een enorme behoefte aan meer duurzame energieopwekkingscapaciteit. Fotovoltaïsche elektriciteit (PV) kan hieraan een belangrijk bijdrage leveren. Het is belangrijk dat de publieke opinie over PV positief blijft. De huidige inpassing van – eenvormige PV – vormt een risico voor de acceptatie van de grote uitrol.

Doelstelling
Het ontwikkelen van een Dutch Solar Design-PV (DSD-PV) gevelelement dat kosteneffectief zonnestroom produceert en zich flexibel aanpast aan ontwerp, gebruikerswensen en ruimtelijke context. DSD-PV gevelelementen bevorderen de acceptatie van PV in de publieke ruimte. Het PV-product wordt meer gevarieerd, onderscheidend en bereikbaar voor een grote groep gebruikers.

Korte omschrijving
Innovaties: • Full colour print op een folie, die als een additionele laag in het zonnepaneel duurzaam achter glas wordt meegelamineerd. Ieder gewenst design is kosteneffectief te realiseren. De MWT moduletechnologie (MWT - Metal Wrap Through) levert textuur en vormvrijheid. • Rasterizatie als designaanpak om een mooi visueel effect te combineren met een hoog PV rendement. • Integraal design, van gebouwcomponent tot gebouw niveau. • Integratie van PV met vormvrije gevelelementen. Werkpakketten, doorlooptijd 24 maanden. 1. Marktonderzoek naar behoeften van de doelgroepen. 2. Toepassingsvormen van DSD-PV, flexibele inpassingen op gebouwgevels en objecten in de publieke ruimte. 3. Ontwikkelen en testen van vernieuwende moduletechnologie, gericht op integreren van print, lange levensduur en hoog rendement. 4. Onderzoek naar (technologische) integratie en installatie van PV modules en gevelelementen. Alle bovenstaande resultaten komen samen in een werkende demonstratiegevel annex expositie stand. 5. Brede disseminatie in de relevante sectoren.

Resultaat
• Multifunctionele, duurzame DSD-PV gevelmodules, in elk gewenst design en formaat. • Een catalogus met een serie kosteneffectieve ontwerpen. • Inzicht in marktbehoeften bij eindgebruikers waar het gaat om esthetiek, gebruik en installatie van de DSD-PV gevelelementen. • Demonstratiegevel voor exposities en beurzen, een showcase voor de esthetische integratie van PV.